svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Фактори, спомагащи за вземане на предприемаческо решение

Решението за започването на собствен бизнес е резултат от въздействието на множество (често разнопосочни) фактори, но взето веднъж, то е преди всичко решение за промяна на досегашния начин на живот.

Формирането на това решение се определя от четири групи фактори: базисни, отключващи, личностни и задържащи фактори. Към първата група фактори могат да се отнесат:

Базисните фактори са:

Предшестващо влияние

1. Генетични фактори

2. Семейни фахтори

3.  Образование

4….

Read More