svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Модел на пропорционалното стойностно застраховане и модел рискова граница

Ss = m.(Vp – Fl)
Ss – стойността на актива в портфейла
m – коефициент
Vp – стойност на портфейла
Flминимална стойност на портфейла  изисквана от менъджерите

Същност на времевата алокация
Чрез нея се усъвършенства теоретичният портфейл. Прогнозира бъдещото състояние на пазара на акции и облизации, като съотношението им в етап Капиталова алокация би могло да се промени при нужда. Напрактика този етап от портфейлния мениджмънт отрича портфейлирането.

Read More

Разделяне на дружествата и частична вноска на активи

Разделянето е операция при , която дадено дружество внася всички свои имущества и активи в 2 или повече нови или вече съществуващи дружества.Може да се разграничат:
– чисто разделяне на дружества – при което едно дружество внася цялото свое имущество в 2 или повече дружества , образувани на базата на тази вноска
– сливането-разделяне на дружествата – една съществуваща фирма прави вноски на цялото си имущество било…

Read More