svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Всеобща важимост на установения произход

Установеният по надлежен ред произход има действие по отношение на всички. С такова действие се характеризира съдебното решение, с което се установява или оборва произход (виж чл. 220 (2) ГПК). Действие спрямо всички има и припознаването, което създава титул за произход. Даже и установеният произход по изключение да не отговаря на материалната истина, той действа спрямо всички, докато не бъде оспорен по надлежния ред.
Изчерпателност на…

Read More

Преобразуване, прекратяване и ликвидация на ЮЛ

Преобразуването или реорганизацията на ЮЛ се състой във внасяне на промени в правното му положение, при което дейността му се запазва. Промяната може да се отнася до правно организационата форма и вида на собствеността, която ЮЛ притежава или да засяга отделните индивидуализиращи белези – наименование, седалище, предмет на дейност или цели, вътрешна структура и др.
Преобразуването настъпва като резултат на определени юридически факти. При корпоративно устроените…

Read More

Прокуратурски надзор върху администрацията

Прокуратурата е централизирана държавна институция в рамките на съдебната власт, която е изградена на принципа на единоначалие – всички са подчинени на главния прокурор. Една от дейносттите на прокуратурата е общ надзор над администрацията, т.е. общокадзорната дейност основно е предназначена да допренесе за спазването на законността в актовете и действията на органите на изпълнителната власт. Тази дейност е уредена в Закона за съдебната власт и…

Read More

Специализиран административен контрол

Специализирания административен контрол се основава винаги на изрично нормативно овластяване, при което със специален норамативен акт стриктно, подробно и изчерпателно се определя:

 • От кого се упражнява контролът;
 • Върху кого /върху кои органи, върху кои техни дейности, направления/;
 • С какви методи се осъществява контролът;
 • Правните средства за въздействие върху контролираните органи и длъжностни лица.

На практика субектите, които упражняват този контрол са държавни инспекции – ХЕИ, КАТ…

Read More

Условие за редовно дийствие на административните актове

За да има един административен акт редовно действие, той трябва да отговаря на две групи условия:

 • за правилност на акта – няма правна норма, която да посочва кога един акт е правилен или неправилен. Използваме научни критерии. Според акад. Стайнов един акт е правилен, навременен, полезен и целесъобразен.
 • за законосъобразност – чл. 41, ал. 3 от ЗАП; чл. 12 от
  ЗВАС. В тези два текста са…

  Read More

Действието на административните актове

Действието на административните актове се разглежда в две насоки:

 • Обвързваща и юридическа сила на акта;
 • По време, по място и по отношение на лицата.

Под юридическа сила на акта разбираме действието ма административните актове един спрямо друг. Юридическата сила на актовете е различна и тя се определя от мястото, което авторът на акта заема в апарата /колкото по-високо в йерархията е по висока сила…

Read More

Заловени са 4–ма бракониери на калкан край нос Калиакра

Снощи при подаден сигнал  за риболовни кораби, готвещи се да извършат улов на калкан с дънни тралиращи средства,  Териоториалното звено на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Добрич и служители на Гранична полиция Бургас, започват проверки с катер в морето. Проверени са 4 риболовни кораба, извършващи риболовни операции с трал за акула. При акцията е съставен акт  на капитана на РК „Пълдин” КВ 56-42 Атанас…

Read More

Заловени бракониери на язовир Тича и язовир Искър
В ранните часове на деня при акция на Териториалното звено на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Шумен и служители на РПУ Върбица са заловени бракониери в района на с. Тушовица, край язовир Тича.  Снощи в ИАРА Шумен е подаден сигнал, че група лица пускат мрежи в язовир Тича. На сутринта бракониерите са задържани при излизане от язовира. Иззети са 8 мрежи с обща дължина…

Read More

6 тона и 95 кг. хамсия е заловеният незаконен улов от ИАРА Бургас
В рамките на 24 часа на наглите бракониери са съставени 8 акта, а общият незаконен улов възлиза на над 9 тона риба

Нови четири административно наказателни акта за незаконен риболов са съставени тази вечер на четирите кораба, собственост на Събирателно дружество “Динг Павлови и Сие” –  гр. Созопол.  Конфискувана е  6 тона и 95 кг. хамсия. Количеството риба ще са дари на социалните патронажи,…

Read More

Посланик Иван Данчев участва в церемония по повод националния празник на Литва

На 16 февруари 2010 г. бе чествуван Националният празник на Литва – възстановяването на литовската държава на 16 февруари 1918 г. В церемонията по полагане на цветя на гробовете на видни литовски политически и обществени дейци на гробището „Расу” във Вилнюс участвува и българското посолство. От името на посолството посланик Иван Данчев положи венец на гроба на д-р Йонас Басанавичюс, виден деец на литовското национално-освободително…

Read More

Резултати от новите проверки на отдел “Инспекторат по авторско право” при министерството на културата,които бяха извършени през месец февруари

Нови проверки на Отдел „Инспекторат по авторско право” при Министерството на културата бяха извършени през месец февруари в изпълнение на Плана за действие, приет от Съвета за защита на интелектуалната собственост към министъра на културата на България за ограничаване на интелектуалното пиратство.
През периода от 03.02 до 05.02.2010 г. инспекторите от отдела извършиха проверки по спазването на Закона за авторското право и сродните му права на…

Read More