адрес

Започна конкурсът за пиесата – „Да поговорим за границите”

На пресконференция в Министерството на културата днес бе обявено началото на австрийския конкурс за пиеса – „Да поговорим за границите”. В пресконференцията взеха участие д-р Кристиан Папке – ръководител на проекта, Даниел Калчев – изпълнителен директор на Национален фонд „Култура” и Георги Константинов – председател на българския ПЕН – център. Конкурсът се организира и провежда […]

Започна конкурсът за пиесата – „Да поговорим за границите” Read More »

Министър Цветанов ще открие новата сграда на столичното Трето РУ

Церемонията ще бъде утре в 15 часа, адресът е ул. „Индже Войвода“ № 2 Утре официално ще бъде открита новата сграда на столичното Трето районно полицейско управление. Лентата ще пререже министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. На церемонията са поканени представители на ръководството на МВР и СДВР, началниците на всички столични РУ, кметовете на общините

Министър Цветанов ще открие новата сграда на столичното Трето РУ Read More »

Петчленна престъпна група е задържана при акция на служители на звено БОП в Силистра

Групата се е занимавала с фалшифициране на банкови карти и производство на наркотици Специализираната полицейска операция е проведена от служители на териториалното звено БОП в Силистра, под прякото ръководство на прокуратурата. Акцията за неутрализиране на престъпната дейност на групата, занимавала се с фалшифициране на банкови карти и производство на наркотици, е реализирана след продължително наблюдение.

Петчленна престъпна група е задържана при акция на служители на звено БОП в Силистра Read More »

Стартира специализирана полицейска операция «Мошениците» на територията на столицата

На този етап са задържани бизнесмен и двама негови приближени, извършени са проверки на адреси в районите на «Панчарево» и бул. «Черни връх» Спецоперацията на служителите на СДВР, насочена към защита на чуждите инвестиции в страната ни, стартира рано тази сутрин на територията на столицата. Тя се провежда във връзка с образувано досъдебно производство срещу

Стартира специализирана полицейска операция «Мошениците» на територията на столицата Read More »

Превантивни принудителни административни мерки

Превантивните принудителни административни мерки са вид принудителни административни мерки. Като такива те имат общите черти на всяка ПАМ, но в същото време притежават и собствена спицифика, а оттам и собствена правна проблематика. Спецификата и е в предназначението и да предотврати извършването на административноправни и други правни нарушения и вредните последици от тях. Този вид ПАМ

Превантивни принудителни административни мерки Read More »

Субективни предели на СНП(Сила на присъдено нещо)

Субективните предели на  СПНочертават кръга на лицата, за които СПН важи – те са адресатите на СПН.                                                   ‘ По принцип СПН важи само между страните по делото (чл.220 ал. 1). Под страни законът разбира противопоставените субекти на ПсПО – ищец и ответник. Няма значение дали страната е главна, контролираща или подпомагаща. Важно е, че СПН

Субективни предели на СНП(Сила на присъдено нещо) Read More »

Разлики между СПН и сила на мотивите (СМ)

Разлики между СПН и сила на мотивите (СМ): 1. Източник на СПН е диспозитивът, а па СМ – констатациите; 3. Предмет на СПН е спорното право – предмет па делото, а на СМ – констатациите по фактически и преюднциални въпроси. 3.  Адресати па СПН са срещупоставените страни, а на СМ – лица от едната страна

Разлики между СПН и сила на мотивите (СМ) Read More »

Правни последици на решението за третото лице

Правни последици на решението за третото лице: а) В отношенията си с противната страна то е обвързано от СПН на Р (чл.179ал.1). б)  В отношенията между третото лице и главната, подпомагана от него страна, важи силата на мотивите (чл. 179 ал.З). В мотивите на Р се съдържат фактическите констатации на съда, правните му изводи, становището

Правни последици на решението за третото лице Read More »

Европейски надзорен орган за защита на данните: опазва личния ви живот

Основни факти Роля:                                                      Защита на личните данни, с които боравят институциите на ЕС Продължителност на мандата:        Пет години, подновяем Адрес:                                                   Rue Wiertz 60, MO 63, B-1047 Brussels Телефон:                                               (32-2) 283 19 00 Интернет адрес:                                  edps.europa.eu Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е създаден през 2001 г. Работата му е да гарантира, че всички институции

Европейски надзорен орган за защита на данните: опазва личния ви живот Read More »

Европейският омбудсман: разглежда вашите жалби

Основни факти Роля:                                                      Да разглежда случаи на лошо управление и да предлага решения Продължителност на мандата:        Пет години, подновяем Адрес:                                                   1, Avenue du Pr?sident Robert Schuman, B.P. 403 F-67001 Strasbourg Телефон:                                               (33) 388 17 23 13 Интернет адрес:                                  ombudsman.europa.eu Постът „европейски омбудсман“ е създаден с Договора за Европейския съюз (Маастрихт, 1992 г.) Омбудсманът е посредник между

Европейският омбудсман: разглежда вашите жалби Read More »

Европейската централна банка: управление на еврото

Основни факти Роля:                      Да поддържа ценова стабилност в еврозоната и да провежда паричната политика Членове:                Управителен съвет — 19 души, генерален съвет — 29 души, изпълнителен съвет — 6 души Адрес:                   Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main Телефон:               (49) 691 34 40 Интернет адрес:  www.ecb.eu Европейската централна банка (ЕЦБ) е създадена през 1998 г. Седалището ?

Европейската централна банка: управление на еврото Read More »

Европейската инвестиционна банка: финансиране на икономическото развитие

Основни факти Роля:                              Финансиране на икономическото развитие Членове:                        Държавите-членки на ЕС Съвет на директорите — 28 души, управителен комитет — 9 души Адрес:                           100, Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg Телефон:                       (352) 43 79-1 Интернет адрес:          www.eib.org Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е учредена през 1958 г. с Римския договор. Основната ? роля е да предоставя заеми

Европейската инвестиционна банка: финансиране на икономическото развитие Read More »

Европейският икономически и социален комитет: гласът на гражданското общество

Основни факти Роля:                                                      Представлява организираното гражданско общество Членове:                                                344 Продължителност на мандата:        Четири години Заседания:                                            в Брюксел, ежемесечно Адрес:                                                   Rue Belliard 99, B-1040 Brussels Телефон:                                               (32-2) 546 90 11 Интернет адрес:                                  eesc.europa.eu Създаден през 1957 г. по силата на Римския договор, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган, който предоставя официална възможност на различните

Европейският икономически и социален комитет: гласът на гражданското общество Read More »

Комитетът на регионите: гласът на регионалното и местното самоуправление

Основни факти Роля:                                                      Представлява регионалните и местните власти Членове:                                                344 Продължителност на мандата:        Четири години Заседания:                                            в Брюксел, пет пленарни сесии годишно Адрес:                                                   Rue Belliard 101, B-1040 Brussels Телефон:                                               (32-2) 282 22 11 Интернет адрес:                                  cor.europa.eu Създаден през 1994 г. съгласно Договора за Европейския съюз, Комитетът на регионите (КР) е консултативен орган, съставен от представители

Комитетът на регионите: гласът на регионалното и местното самоуправление Read More »

Европейската сметна палата: разумно изразходване на парите ви

Основни факти Роля:                                                      Контролира правилното изразходване на средствата на ЕС Членове:                                                По един от всяка държава от ЕС Продължителност на мандата:        Членовете на Сметната палата се назначават с подновяем мандат от шест години Адрес:                                                   12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg Телефон:                                               (352) 43 98-1 Интернет адрес:                                  eca.europa.eu Сметната палата е създадена през 1975 г. Седалището

Европейската сметна палата: разумно изразходване на парите ви Read More »

Съдът на Европейските общности: стожер на законодателството

Основни факти Роля:                                                                  Произнасяне на присъди по внесените пред него дела. Съд на Европейските общности:                Един съдия от всяка държава от ЕС; осем генерални адвокати Първоинстанционен съд:                             Най-малко един съдия от всяка държава от ЕС (27 през 2007 г.) Съд на публичната служба:                         Седем съдии Продължителност на мандата:                    Подновяем мандат от 6 години Адрес:                                                               Boulevard Konrad

Съдът на Европейските общности: стожер на законодателството Read More »

Европейската комисия: изразител на общия интерес

Основни факти Роля:                                                      Изпълнителен орган на ЕС, разполагащ с инициативата за законодателни предложения Членове:                                                27: по един от всяка държава-членка. Продължителност на мандата:        Пет години (2004—2009 г.) Адрес:                                                   Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels Телефон:                                               (32-2) 299 11 11 Интернет адрес:                                  ec.europa.eu Комисията е независима от националните правителства. Работата ? е да представлява и защитава

Европейската комисия: изразител на общия интерес Read More »

Съветът на Европейския съюз: гласът на държавите-членки

Основни факти Роля:                              Законодателен (в някои области изпълнителен) орган на ЕС; представлява държавите-членки. Членове:                        По един министър от всяка държава от ЕС Председателство:        Сменя се на ротационен принцип всеки шест месеца Заседания:                    В Брюксел (Белгия), с изключение на април, юни и октомври (Люксембург) Адрес:                           Rue de la Loi/Wetstraat 175, B-1048 Brussels Телефон:                       (32-2) 285 61

Съветът на Европейския съюз: гласът на държавите-членки Read More »

Рано тази сутрин ямболските полицаи задържаха Й.А. “Даката”

Той е заподозрян в ръководене на силова престъпна група за лихварство и прехвърляне на партиди за пенсионно осигуряване Рано днес полицаи от ОДМВР-Ямбол задържаха  Й.А. – Даката. Той е заподозрян като лидер на престъпна група, занимавала се напоследък с лихварство и  незаконно прехвърляне на партиди за пенсионно осигуряване, ползвала силови методи за принуда. Й.А. е

Рано тази сутрин ямболските полицаи задържаха Й.А. “Даката” Read More »