svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
На полигон „Змейово” е създадена организация за осигуряването на 24-часов достъп на граждани до военния обект

На Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово” е създадена организация, която да осигури 24-часов достъп през работните, почивните и празничните дни  на всички лица, които желаят да извършват мониторинг на работата на военния обект и включени в списъка, изготвен от Областната управа на Стара Загора.

До момента 174 жители на Стара Загора и…

Read More

България ще проучи възможността специализиран кораб на EMSA да бъде базиран в наше пристанище

България ще проучи възможността специализиран кораб на Европейската агенция по морска безопасност /ЕMSA/, оборудван с най-съвременни средства за борба с мащабни  нефтени разливи да бъде базиран в наше пристанище. Това заяви Сергей Църнаклийски,  изпълнителен директор на ИА „Морска администрация”, на пресконференция след приключването на съвместно учение между Р България и EMSA. Участниците в събитието направиха разбор на проведените действия…

Read More

Автомобилна администрация публикува валидните лицензи за превоз на пътници и товари 10.03.2010

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” публикува на Интернет страницата си валидните международни и вътрешни лицензи за превоз на пътници и товари.

Предоставянето на широката общественост открито, ясно и своевременно на пълна информация за лицензираните фирми е една от мерките за борба със сивата икономика и защита на интересите на държавата и добросъвестните граждани и фирми. Възможността тази информация да…

Read More

Започна съвместното учение между ИА “Морска администрация” и EMSA във Варна

Съвместното учение между ИА „Морска администрация” и Европейската агенция по морска безопасност /EMSA/ за предотвратяване на последиците от мащабни нефтени разливи в морето, започна тази сутрин.

Предварителният сценарий на учението предвижда да се разиграе  следната ситуация. В следствие на сблъсък между танкер и товарен кораб в български териториални води на около 65 мили североизточно от Варна в морето…

Read More

Продължават масираните проверки в автомобилните превози

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” събра 675 000 лева от наложени наказания на камиони и автобуси с чуждестранна регистрация за последните четири месеца. Тези средства са постъпили веднага в националния бюджет, тъй като при тези превози наказателните постановления се издават заедно с акта, поради което водачите са задължени да платят глобата веднага.

Най-много нарушения са извършени от водачи…

Read More

Одобрен е Оперативният план за действие за въздуха над Стара Загора

Одобрен е Оперативният план за действие за подобряване качеството на атмосферния въздух над Стара Загора, изготвен по инициатива на министър Нона Караджова по време на посещението й в града през януари, което имаше за цел да се обсъдят причините за замърсяването и възможните мерки то да бъде преустановено. В рамките на това посещение министър Караджова изведе въпроса за качеството на атмосферния въздух като приоритетен за…

Read More

Фази на определянето на данъка

1. Разпределение на данъците. Това е съвкупност от административни операции, които имат за цел както да установят облагаемата маса и генераторния факт, така и определят облагаемата основа.

Облагаемата маса може да се установи по два начина: преброява или деклариране на доходите, имуществата  и оборотите. При първия начин инициативата е изцяло на агентите от данъчната администрация, а при втория тя е дело на данъкоплатците.

Read More

Задържан е бившият областен управител на Добрич

Той и бившият директор на дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация – Добрич са привлечени като обвиняеми за злоупотреба със служебно положение

През месец февруари м.г. Е.Х. и П.Г., в качеството им на длъжностни лица, нарушили служебните си задължения, като съставили и подписали договори за продажба на имоти, представляващи частна държавна собственост, без да е налице представен документ за…

Read More

МВФ подкрепя реформите,предприети от правителството

До 1,8 на сто бюджетен дефицит през тази година може да си позволи правителството без да бъде застрашена стабилността на фискалната политика. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков на пресконференция по повод резултатите от приключилия редовен годишен преглед на МВФ на икономическата ситуация у нас. Заедно с премиера Бойко Борисов и заместник-министрите на финансите Ана Михайлова и Владислав Горанов, министър Дянков коментира…

Read More

Дефиниране на малкия бизнес

Дефинирането на малкия бизнес (МБ) е фундаментален въпрос, който не е намерил досега еднозначно решение в икономическата теория и практиката. Съществува изключително многообразие от становища, концепции, модели и определения. Някои от тях принадлежат на отделни автори, а други на Международни и национални институции.

Значителен брой от дефинициите за малък бизнес, могат да се обобщят в две основни групи:

1. В зависимост от произхода…

Read More

Контрол в системата на местно управление

Уредбата по отношение на контрола на местно управление се съдържа в Конституцията, Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/ и Закона за административното производство.

Според ЗМСМА изпълнителната власт на местна се осъществява в две степени – област и община. Като територия, на която се осъществява местното самоуправление, общината, казано най-общо, е със значително разширени компетенции – и в икономическата, и в социално-културната области…

Read More

Видове административни актове

Голямото разнообразие от актове на държавно управление предполага и различим класификации според различни критерии и белези.

В зависимост от начина на индивидуализация на адресатите:

  • Нормативни административни актове – съдържащи общозадължителни правила за поведение, вторични /подзаконови/ правни норми. Отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати – отнасят се до всеки, който може да се окаже в у^пор.ията, предвидени в хипотезиса на правната норма….

    Read More

Централни органи на изпълнителната власт.Министерски съвет /МС/.

Орган на изпълнителната власт наричаме едноличните или колегиални звена от системата на апарата, които притежават държавновластнически правомощия по разгръщане на държавното управление в страната.

В зависимост от териториалния обсег на тяхната компетентост органите на изпълнителната власт са централни и местни. Централните органи на изпълнителната валета са:

Министерски съвет /МС/. МС, правителство и кабинет-синоними. МС е централен орган на изпълнителната власт и стои на…

Read More

Административно-териториално деление на страната.Областен управител

Съгласно ЗАТУ на страната, в България е приета двустепенна система: области и общини. Областите се създават със закон – 28 области. Общините – инициатива на различни правни субекти: кмет, общински съвет, на самите жители-предложение, референдум, решение на МС, областен управител и т.н.-ВИЖ ЗАКОНА.

Съставни териториялни еденици – райони и кметства. Райони в големи градове с население над 300 000 жители – със закон, а…

Read More

Министър Сергей Игнатов ще участва в училищен празник

25 февруари 2010 г.

Днес oт 17.00 часа, в сградата на областната администрация на град Перник, министър Игнатов ще вземе участие в пресконференция по въпросите на образованието.

От 18.00 часа министър Сергей Игнатов ще гостува на Двореца на културата в Перник, където се открива училищен карнавал Fasching 2010, организиран от Гимназията с преподаване на чужди езици „ Симеон Радев”.  Празникът се провежда под…

Read More

Шест отбранителни гранати са открити в частен имот в град Чипровци

Шест отбранителни гранати са открити в частен имот в град Чипровци. 51-годишен мъж от града открил при ремонтни дейности на плевня в имота си 4 отбранителни гранати тип „бухалка“ с дължина около 30-35 см и диаметър около 7 см, по които имало видими следи от корозия. Мъжът отнесъл намерените гранати в сградата на общинска администрация, която незабавно била затворена от полицейските служители, а на собственика…

Read More

Сметната палата изпрати на Главния прокурор докладите за Областната администрация-Плевен и Районната здравноосигурителна каса в Плевен

На основание на чл. 52, ал. 1 от Закона за Сметната палата, със свои решения Сметната палата изпрати на Главния прокурор констатации и одитните доказателства към тях от одитните доклади за извършените одити на:
– финансовото управление на бюджета и имуществото на Областна администрация – Плевен, за периода от 01.01.2005 г. до 30.06.2009 г.;
– дейността на Районната здравноосигурителна каса в Плевен за периода от 01.01.2005 г….

Read More

ИА „Морска администрация“ представи отчет на дейността си за 2009 г.

Служителите на изпълнителната агенция са извършили прегледи на 3 552 морски плавателни съдове и на 1 632 речни. В отчета се посочва, че няма извършен цялостен преглед, при който да не са регистрирани забележки. За повишаване безопасността на корабоплаването е изготвена нова наредба за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

При нормативно изискване за 25% проверени чужди кораби от всички индивидуални…

Read More

Над 3000 проверки по опазване на околната среда и 12 операции по търсене и спасяване извърши ИА „Морска администрация” за 2009 г.

427 проверки на чистотата на акваториите, пристанищата, рейдовете и кейовите места и 75 проверки по замърсяване на морската среда са извършени през 2009 г. от ИА „Морска администрация” в Черно море. Изпълнителната агенция е направила и 2 564 проверки за замърсяване на водите на р. Дунав.

По линия на европейската система за сателитен мониторинг на нефтено замърсяване (системата CleanSeaNet на Европейската агенция за морска…

Read More