административните актове

Административните актове пораждат права и задължения

Задълженията, които произтичат от административните актове следва да бъдат изпълнени. Характерното и типичното изпълнение е доброволното изпълнение. В този случай адресатът на акта-физическо или юридическо лице по своя инициатива изпълнява възложените задължения. За доброволното изпълнение въздейства в психологически план и предвидената възможност за принудително къртене и изпълнение. По този начин адресатът на акта получава психологическо …

Административните актове пораждат права и задължения Read More »

Правни сделки.Отлика от други юридически факти

– правната сделка се отличава от административните актове които в определени случаи водят до настъпване на гражданско правни последици; – не е сделка волеизявлението на субект на частното право, с което той иска издаване на облагодетелстващ го властнически акт; -няма правен характер и по това се отличава от правната сделка обещанието за определено поведение; -освен …

Правни сделки.Отлика от други юридически факти Read More »