Административната принуда

Белези на административната принуда

Белези на административната принуда: 1. тя е външно психическо или физическо въздействие върху съзнанието и поведението на адресатите на АПН; 2. тя е правна принуда – уредена е от ПН; 3. тя е вид държавна принуда – осъществяа се от държавни органи или органи, приравнени на тях; 4. тя е административна, защото по правило се …

Белези на административната принуда Read More »

Административните актове пораждат права и задължения

Задълженията, които произтичат от административните актове следва да бъдат изпълнени. Характерното и типичното изпълнение е доброволното изпълнение. В този случай адресатът на акта-физическо или юридическо лице по своя инициатива изпълнява възложените задължения. За доброволното изпълнение въздейства в психологически план и предвидената възможност за принудително къртене и изпълнение. По този начин адресатът на акта получава психологическо …

Административните актове пораждат права и задължения Read More »

Административна принуда

Административната принуда е една от четирите вида принуди в правото, наред с гражданска, наказателна и дисциплинарна по КТ. Характеризира се като държавна принуда, тъй като субектите, които упражняват са държавни органи и тя е израз на държавно-наказателната репресия спрямо нарушителите. Тя е и вид правна принуда, защото първо тя се развива на основата на правни …

Административна принуда Read More »