svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Специализиран административен контрол

Специализирания административен контрол се основава винаги на изрично нормативно овластяване, при което със специален норамативен акт стриктно, подробно и изчерпателно се определя:

  • От кого се упражнява контролът;
  • Върху кого /върху кои органи, върху кои техни дейности, направления/;
  • С какви методи се осъществява контролът;
  • Правните средства за въздействие върху контролираните органи и длъжностни лица.

На практика субектите, които упражняват този контрол са държавни инспекции – ХЕИ, КАТ…

Read More