svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Установителен иск

Искът за установяване съществуването на правото заключението на вещото лице не е оспорено от страните и е прието от съда. Вещото лице установява, че собственост или заключението на вещото лице не е оспорено от страните и е прието от съда. Вещото лице установява, че друго вещно право не е легално определен в Закона за собствеността. Независимо от това безспорно е в теорията…

Read More