svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Над 4000 човека посетиха международната трудова борса – „Европейски ден за заетост”

Повече от 4000 човека днес посетиха втората поред международна информационно-трудова борса „Европейски ден за заетост”, в хотел „Хилтън”, организирана от Агенцията по заетостта.
Над 6000 бяха реализираните консултации и интервюта с работодатели и EURES -съветници, а броя на приетите CV-та надхвърли 2500. Повечето от интервютата бяха проведени на английски, немски и френски език, което бе и причина повечето работодатели да…

Read More

В резултат на ОП РР, още 15 бюра по труда ще започнат да предлагат комплексната услуга – обслужване на едно гише

Агенцията по заетостта ще повиши ефективността на работата си, а с това и възможностите за разкриване на нови работни места, в резултат на реализацията на проекта си „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Регионално развитие”.
Като резултат от програмата до края на 2013 г., се предвижда увеличаване на броя на свободните работни места с около 10% или до 242…

Read More

Агенцията по заетостта ще поддържа електронна база данни за регистрираните посредници

Правителството прие промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, които отразяват направените изменения в Закона за насърчаване на заетостта по отношение предоставяните видове услуги по заетостта и отчитат реалната ситуация на пазара на труда.

От 30 на 14 дни се съкращава срокът, в рамките на който Агенцията по…

Read More

Мнистър Тотю Младенов ще открие информационно – трудова борса „Европейски ден на труда – 2010”

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще открие международна информационно – трудова борса «Европейски ден на труда 2010» утре, 6 март 2010 г.(събота). Началото е в 9:00 часа, хотел «Хилтън», зала «Мусала».

Борсата се организира от Агенцията по заетостта, в сътрудничество с EURES – европейската мрежа за сътрудничество между обществените служби за заетост и участващите в нея повече от 750 EURES съветници.

София…

Read More