Правни сделки.Отлика от други юридически факти

– правната сделка се отличава от административните актове които в определени случаи водят до настъпване на гражданско правни последици; – не е сделка волеизявлението на субект на частното право, с което той иска издаване на облагодетелстващ го властнически акт; -няма правен характер и по това се отличава от правната сделка обещанието за определено поведение; -освен …

Правни сделки.Отлика от други юридически факти Read More »