svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Как е организирана работата на Сметната палата?

Служителите на Сметната палата са приблизително 800 души, в това число преводачи, администратори и одитори. Одиторите са разделени на „одиторски групи“. Те изготвят проектодокладите, по които Палатата взема решения.

Одиторите често пътуват, за да инспектират останалите институции на ЕС, държавите-членки и всички държави, които получават помощи от ЕС. Въпреки че дейността на Сметната палата е свързана основно с финансите, за които е отговорна Комисията,…

Read More

Съдържание на сделките.

Под съдържание на сделката се разбира правните последици към които е насочена, а също и други уговорки свързани с нейните последици, като момент на преминаване на правото на собственост, предаване на владението, качество на стоките. Съдържанието на всеки вид сделка бива три вида в зависимост от минимално необходимото изискване за съществуването й: 1. съществено съдържание – това са минимално необходими правни последици, без които тя…

Read More