svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Менителнично поръчителство

Менителнично поръчителство (авал) – чл. 483-485.
8.1. Характеристика. Подобно на всички останали менителнични сделки и авалът е едностранна, формална (изисква се писмена форма за действителност) сделка, която трябва да е материализирана върху ЦК или алонжа. Изявлението на менителничния поръчител трябва да съдържа формулировката “като поръчител”, “per aval” “гаранция”, “гарант за …” или друго подобно. Но и без никакви допълнителни уговорки подпис върху лицевата страна на менителницата, който…

Read More

Менителнично поръчителство (АВАЛ)

Менителнично поръчителство (АВАЛ) :
Менителничото поръчителство е едностранна сделка, писмено изявление на поръчителя (авалист). Той се подписва като “поръчител”, “авалист”, “per aval”, “p.a”. Поръчителят е менителнично задължен при същите условия, както и при лицето, за което той е поръчителствал (авалант).

издател      поемател               джирант             джирант                                                                            ·
авалист (може да поръчителства за всеки от тях, но само за един)
Ако авалиста впише само че поръчителства, без да укаже за…

Read More