svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Менителнично поръчителство (АВАЛ)

Менителнично поръчителство (АВАЛ) :
Менителничото поръчителство е едностранна сделка, писмено изявление на поръчителя (авалист). Той се подписва като “поръчител”, “авалист”, “per aval”, “p.a”. Поръчителят е менителнично задължен при същите условия, както и при лицето, за което той е поръчителствал (авалант).

издател      поемател               джирант             джирант                                                                            ·
авалист (може да поръчителства за всеки от тях, но само за един)
Ако авалиста впише само че поръчителства, без да укаже за…

Read More