Leccinum scabrum ю л и—о к т о м в р и

Расте под трепетликите, брезите и бука. У нас се среща на Витоша — местността „Старчески поляни“, Брезите и местността „Кикиш“, под Камен дял, а и на други наши планини.
Шапката е правилна и прилича на полукълбо ; има сивокафяв до черен цвят. Месото е бяло, воднисто и при разчупване потъмнява. Тръбичките са бели. Пънчето е дълго, бялосиво, покрито с мрежести люспици.
За ядене се употребява само шапката, защото пънчето е жилаво.
Няма отровен двойник.