Fidelity

Докато повечето хора познават Fidelity като най-голямата компания в областта на взаимните фондове тя разширяваше дейността си в различни области на финансовите услуги . С развитието на технологиите и съответно факта че компанията инвестира в тяхното внедряване и позволява да се задържи на върха и спечели доверието на клиентите си и съответно задоволи очакванията им. Клиентите на Fidelity се различават по отношение на целите си за инвестиране, но благодарение на възможностите които тя им предоставя това не е проблем за нея. Клиента и може да е такъв поради обвързаността на работодателя му с пенсионните фондове с Fidelity или той може да има брокерски акаунт за лични инвестиции или да се инвестира благодарение на банката в която са парите на клиента. Друга възможност е благодарение Fidelity FundsNetwork® да се инвестира във взаимни фондове, но не на Fidelity, а на друга компания /всичко в името на комисионната /. Също така Fidelity предлага услуги и на други брокери или финансови съветници по отношение на опита си във фондовете и технологии. Други възможности се предоставят на пенсионни фондове, организации с идеална цел или държавни учреждения или някаква произволна комбинация от която и да е от изброените възможности. Без значение какъв тип е инвеститора Fidelity полага усилия той да е уверен и сигурен че парите му се управляват на подходящото място. Fidelity оценява това че времето струва пари на инвеститорите и полага усилия да улесни клиентите си. И въз основа на гореизброените детайли стигаме до извода, че Fidelity са опитва да предложи висококачествени услуги съчетани донякъде с с подходяща цена. Донякъде защото има компании с доста по-добри финансови условия. Според мен главното достойнство е това, че Fidelity се опитва да задоволи желанията и капризите на своите клиенти…, но разбира се всяко нещо си има съответната цена.

Все пак броят на повярвалите във Fidelity е повече от 12 милиона /за онлайн услугите почти половината/. След тези цифри и определено нарастващото доверие на клиентите във Fidelity определено Schwab може да се чувства застрашен за лидерската си позиция. Последното нововъведение в услугите на Fidelity е Portfolio Planner. Това е помощно средство, с което се помага на инвеститорите да направят детайлизиран финансов план, в който се съчетават информацията от акаунта с информация за продуктите на съответната фирма. Fidelity също е добавила възможността за „basket trading“ за тези инвеститори които искат да спестят малко данъци чрез инвестиране. Fidelity е направила като основни приоритети в своята политика достъпа до качествена реалновременна информация в акаунта на клиента, автоматизиран анализ на портфолиото на клиента и онлайи данъчно счетоводство.

Основни предимства :

Fidelity предлага основна ценова информация, ценообразуване зависимо от количеството на вложените средства чрез тях и също така помощ в инвеститорски центрове за по-неопитните инвеститори. Предлагат се изследвания на Lehman Brothers, S&P и Argus доклади, и специални e-mail и wireless съобщения за резки промени в цените акциите или нови предлагани услуги.

Основни слабости :

Системата на Fidelity PowerStreet: Pro все още изостава от аналогичните софтуерни решения на Schwab и Cybercorp. Fidelity също така не запазва цялата история за извършените транзакции.