E-Trade

E-Trade извършва услуги като осигурява достъп за своите клиенти до финансовите пазари, инвеститорски анализи, съобщава важни новини бързо и навременно, графики и таблици, пазарни проучвания и анализи и мощни помощни средства за управление на портфолио. Вси4ки тези помощни средства са направени с единствената идея да се помогне на инвеститорите да вземат правилно решение… благодарение на E-Trade и по-важното използвайки точно E-Trade за посредник на това „правилно решение“ . Стремежа на компанията според собствените и твърдения е да бъде глобален лидер и утвърдено име в сферата на личните електронни финансови услуги и впоследствие да разшири дейността си в други области на е-бизнеса. Всичко това е осъществимо благодарение на по-доброто управление на средствата предоставени от инвеститорите използвайки добре силата на съвременните технологии и по този начин предоставяйки ценово и съответно цена/качество добро съотношение.

През 1992 E-Trade Securities, Inc поставя началото на електронното брокерство първоначално използувайки за целта America Online и Compuserve. Със стартирането на www.etrade.com през 1996 търсенето на услугите предлагани от E-Trade нараства лавинообразно. Това е момента когато започва революция във фондовата търговия и E-Trade е сред първите.

През септември 1997 E-Trade обновява сайта си и с предлаганите си услуги и начина за осъществяването им печели множество награди за нововъведения в сектора. Някои от тях са : #1 online investment service by Gomez Advisors,. Lafferty Information and Research Group     #1   online  investing services по  отношение   на   интерактивност, съдържание, скорост и дизайн.

E-Trade използува различни услуги и ресурси в помощ на инвеститорите, така че те да вземат правилното решение. Компанията предлага различни акаунти в зависимост от нуждите на инвеститорите включващи възможности за операции с акции, опции, облигации, свободни ДЦК, взаимни фондове въобще почти всички възможни операции с ценни книжа. Работи с едни от най-уважаваните банки и последно е един от любимите ми онлайн инвестиционни посредници и мисля че е вече уважавана компания във финансовите среди, а не джудже както я наричаха до преди няколко години.

Някои от последните новости в компанията са:

E-Trade беше доста заета през последните 6 месеца. Фирмата приключи овладяването на Web Street Securities и всички сметки бяха прехвърлени в E-Trade тази есен. Компанията добави и online help и осигури online разговори в помощ на купувачите. В опита си да се задържи на върха ж изключително конкурентния сектор компанията направи в последно време още няколко съществени подобрения в областта на софтуерната поддръжка и подобряване на отношенията с банковият сектор.

Основни предимства : Все още е номер едно в класацията на Hyper-Active Trader . Power E-Trade предлага на клиентите възможност за избор между Marketcaster –  реалновременна котираща услуга и MarketTrader – Nasdaq Level II И котираща услуга с вградена възможност за търгуване. power E-Trade също така предлага Trading Desk, който предлага на инвеститорите много интерестната възможност за подредба на няколко поръчки, за които се изчаква подходящ момент да бъдат изпълнени и съответно да се реагира наистина бързо. Сериозните инвеститори също биха харесали много компанията поради някои интерестни допълнителни възможности като реалновременна пълна информация за акаунта, автоматизиране на доклади по отношение на интересуващата ги информация, данъчни услуги и онлайн отчети.