Datek

Datek е пионер в областта на онлайн инвестирането. В началото Datek вярваха, че всеки инвеститор има право на пряк достъп до финансовите пазари и това е начина и технологията то да бъде осъществено.

Datek Online Brokerage Services LLC (Datec Online), е ядрото на бизнеса развиван от Datek Online Holdings Corp. и е е една от най-бързо развиващите се онлайн брокерски фирми. Докато инвеститорите все повече стават несамостоятелни относно взимането на инвеститорски решения Datek продължава с мисията си преди всичко да обучава инвеститорите, така е те сами да взимат правилни финансови решения.

Сайта на Datek се намира на www.datec.com. Компанията предлага на своите клиенти достъп до пазара, бързина на изпълнение на поръчката и ниски комисионни. Компанията която е основана през 1996 година заема четвърто място по брой изтъргувани акции според Credit Suisse First Boston и Pipper Jaffray.

Datek фокусира своята дейност върху бързината и простотата на изпълнение на определена поръчка, което привлича активно търгуващите инвеститори. Изненадващо тези възможности не ограничават функциалността на компанията. В потвърждение на това компанията постоянно обновява онлайн софтуера си като съкращава стъпките, които са необходими за извършване на транзакция.

Основни предимства:

Всичките услуги се предлагат само за 9.99$ комисионна

На клиентите се предлага newsletter. Скоро Datek ще стане първият онлайн посредник, който предлага възможността още същият ден на откриването на регистрирането, акаунта да бъде активиран.

Основни слабости:

Липсата на възможност за пресмятане на печалбата или загубата от извършването на определена операция е малко дразнещо, но сигурен съм, че това скоро ще бъде поправено.