svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Мисловните принципи

mozak, мисленеТеориите за „субективния ум“ и „подсъзнанието“ са твърде обърка­ни, тъй като ученикът открива, че в една група са поставени както върховните проблясъци на гения, така и пълните глупости на слабо развития човек, като умът на последния бил почти изцяло „субективен“.

За учениците, които са изучавали специално тези теории, ще кажем, че подобно изучаване без съмнение ще им помогне да разберат трите мисловни принципа на човека,…

Read More

Прана – жизнена сила

жизнена сила, пранаПрана е космическата енергия, но при сегашното й разглеждане ще се ограничим до тези прояви на Прана, които наричаме жизнена сила. Тази жизнена сила се среща във всички форми на живот, от амебата до човека, от най-елементарната форма на растителен живот до най-висшата форма на животинския свят. Прана е всеобхватна. Среща се във всички неща, притежаващи живот, и тъй като окултната фило¬софия ни учи,…

Read More

Йога астрално тяло

astro Астралното тяло е било известно на хората от всички времена и е довело до възникването на много суеверия и мистерии в резултат от липсата на познаване на неговата природа. Било е наричано „етерно тяло“, „флуидно тяло“, „двойник“ и други. Състои се от материя с по-фино качество в сравнение с тази, която образува физическото тяло, но все пак то е материя. За да ви дадем по-ясна представа за…

Read More

Йога физическо тяло

yoga tyaloТрябва просто да се огледаме около себе си, за да видим как физическите тела на различните хора показват различ­ната степен на развитие под ръководството на мисловния контрол. Дълг на всеки развит човек е да тренира своето тяло до най-високата степен на съвършенство, за да може то да се използва по най-добрия начин. Тялото трябва да бъде поддържано в добро здраве и кондиция и да е тренирано,…

Read More

Седемте принципа на човека от йогистката философия

yoga, йогаСедемте принципа на човека, както са известни на йогистката философия, тук са посочени с техните анг­лийски (съответно български – б. пр.) термини, с които сме заменили санскритските думи:

7. Дух

6. Духовен Ум

5. Интелект

4. Инстинктивен Ум

3. Прана или Жизнена Сила

2. Астрално Тяло

1. Физическо тяло

Ще се спрем накратко на най-общата същност на всеки…

Read More

Йога – Устройство на човека

йога упражненияЧовек е далеч по-цялостно същество, отколкото обикновено си представяме. Той има не само тяло и душа, но е дух, който притежава душа, и тази душа има няколко носителя, които я изразяват, като тези носители са с раз­лична степен на плътност и тялото е най-нисшата форма за нейното изразяване. Тези различни носители се проявя­ват върху различни нива, като например физическото ни­во, астралното ниво и т.н., като всяко…

Read More

Карма “Каквото човек посее, такова ще пожъне” – йога духовност

yoga, духовност, кармаДумата “карма” се е използувала толкова многообразно от окултисти, астролози и други хора, занимаващи се с универсалните закони, които ръководят живота ни, че разглеждайки връзката на астрологията с кармата, ние сме длъжни преди всичко да внесем яснота в значението на този термин. По същество той се отнася до универсалният закон за причина и следствие и е идентичен с библейската идея, че “Каквото човек посее,…

Read More