svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Пранично лечение – жизнена сила

Съгласно философията на йогите всички излъчвания от човешкия организъм се причиняват от „жизнената сила“,. Активният й принцип е проявлението на всемир­ната сила, наречена от тях „прана“. Те учат, че прана­та е всемирно начало, нещо, което прониква във всич­ко, навсякъде, в безкрайния Космос. Заедно с ума и материята тя е тройната проява на Бога в материал­ния свят. Модификации на праната са електричество­то, топлината,…

Read More

Хатха йога – правилно дишане

Докато не се осъзнае фактът, че неправилното ди­шане води до заболяване, усилията за лечение ще бъдат с нетрайни резултати. Болният диша неправил­но, кръвта е непълно окислена и следователно не из­пълнява изцяло функциите си да оросява и храни клет­ките на тялото. Практикувайте дълбоко дишане по-техниките на Хатха йога, докато го усвоите напълно, за да може да предадете после опита си на болните, кои­то…

Read More

Медитация върху огън

Огънят е живо същество. Съществува магия на огъня. Затова към него трябва да се отнасяме като към божес­тво. Огънят е спасявал човечеството от гибел и смърт, защитавал го е от врагове, хищници и студ. Ние имаме чисто потребителско отношение към огъня — приготвя­не на храна, топене на руда, обработка на метали, отоп­ляване на жилището и пр. Забравили сме как са се прекланяли…

Read More

Пранично лечение

Съгласно философията на йогите всички излъчвания от човешкия организъм се причиняват от „жизнената сила“,. Активният й принцип е проявлението на всемир­ната сила, наречена от тях „прана“. Те учат, че прана­та е всемирно начало, нещо, което прониква във всич­ко, навсякъде, в безкрайния Космос. Заедно с ума и материята тя е тройната проява на Бога в материал­ния свят. Модификации на праната са електричество­то, топлината,…

Read More

Йога – правилно дишане

Докато не се осъзнае фактът, че неправилното ди­шане води до заболяване, усилията за лечение ще бъдат с нетрайни резултати. Болният диша неправил­но, кръвта е непълно окислена и следователно не из­пълнява изцяло функциите си да оросява и храни клет­ките на тялото. Практикувайте дълбоко дишане по-техниките на Хатха йога, докато го усвоите напълно, за да може да предадете после опита си на болните, кои­то…

Read More

Кърмичните следи и съновидения

bckgrВсички преживявания в самсара се моделират от кармичните следи. Настроенията, мислите, емоциите, мисловните образи, възприятията, инстинктивните ре­акции, „здравият разум“ и дори чувството за самолич­ност – всички те се управляват от дейността на карма. Да речем, че се събуждате потиснати. Закусвате, на пръв поглед всичко е наред, но усещате някаква потиснатост и не можете да си обясните откъде иде тя. В този случай казваме, че карма назрява. Причините и…

Read More

Освобождаване на емоцийте

освобождаване на емоцийтеНай-добрата реакция по отношение на отрицател­ната емоция е да й позволим да се самоосвободи, като останем в състояние на нераздвоена осъзнатост, отър­сени от всички привързаности. Ако успеем да направим това, емоцията минава през нас като птица на небето: от нея не остават никакви следи. Тя се поражда, но пос­ле се разтваря от само себе си в пустота.

В този случай кармичното семе се…

Read More

Положителна карма

karmaВместо да се поддаваме на негативни реакции – като позволяваме на кармичните нагласи да ръководят наше¬то поведение или като ги потискаме, – бихме могли да спрем за миг, да се вгледаме в себе си и да изберем про¬тивоотровата на отрицателната емоция. Ако някой ни е ядосан и у нас се надигне гняв, противоотровата е със¬традание. Възможно е отначало да имаме усещането, че постъпваме неестествено и насила, но щом…

Read More

Йога астрално ясновидство

ilyuziya ясновидствоЗа да разберем интелигентно няколкото форми на феномена ясновидство и по-специално тези форми, ко­ито се проявяват в това, което ще наречем „пространс­твено ясновидство“, т. е. способността да се виждат нещата на големи разстояния, трябва да приемем като безспорни факти окултните учения (които последните открития на съвременната наука потвърдиха), че всички форми на материята непрекъснато излъчват лъчения във всички посоки. Тези астрални лъчи са много по-фини от…

Read More

Йога телепатия

duh телепатияТелепатията може приблизително да се определи ка­то свързване на ума с ума със средства, различни от петте сетива, до които материалната наука ограничава човека, а именно: зрение, слух, обоняние, вкус и осезание – зрението, слуха и осезанието са сетивата, които се използват най-често. Според материалната наука, ако два ума са поста­вени извън възможността да се свържат чрез някое от обичайните сетива, няма да има връзка. А…

Read More

Аурични цветове и тяхното значение

cvetove цветоветеЧерното представя омразата, злобата, отмъщение­то и други подобни чувства.

Светлосивото представя егоизма.

Пепелявосивото (цветът, характерен за трупа на мъртвеца) представя страха и ужаса.

Тъмносивото е депресия и меланхолия.

Мръснозеленото представя ревността. Ако с рев­ността е смесен и много гняв, той ще се проявява като червени проблясъци върху зелен фон.

Зеленото, с почти тъмносив оттенък, представя дол­ната измама.

Зеленото, с искрящ…

Read More

Отрицателна карма

psiho кармаКогато реагираме на дадена ситуация с отрицателна емоция, оставената в съзнанието следа узрява и повлия­ва отрицателно на друга житейска ситуация. Например ако някой ни е ядосан и ние на свой ред му отвърнем с гняв, оставяме следа, а тя увеличава вероятността у нас отново да се надигне гняв. Нещо повече, по-голяма ста­ва вероятността да попаднем във вторични ситуации, които ще способстват издигането на нашия привичен гняв….

Read More

Карма и кармичните следи

yoga1Културата, в която живеем, ни обуславя, но къде­то и да отидем, ние носим в себе си семената на тази обусловеност. Всичко, което ни тревожи, е вътре в ума. Хвърляме вината за сполетялото ни нещастие върху средата, върху ситуацията и вярваме, че променим ли обстоятелствата, ще намерим щастие. Но ситуацията, в която сме се озовали, е само вторична причина за на­шето страдание. Първичната е вроденото незнание и произтичащото от…

Read More

Йога съновиденията и реалността

sanishtaВсички сънуваме, независимо дали помним съ­нищата си. Сънуваме като деца и продължава­ме да сънуваме до сетния си ден. Всяка нощ влиза­ме в непознат свят. Възможно е да ни се стори, че сме си същите или че сме съвсем други. В сънища­та си срещаме познати и непознати, живи и умре­ли. Летим, виждаме същества, които не приличат на хора, изпитваме блаженство, смеем се, плачем, ужасяваме се, въздигаме се или се…

Read More

Човешката аура

auraТози въпрос съставлява най-интересната част от окултните учения и нейното споменаване може да се срещне във всички окултни съчинения и традиции на всички народи по Земята. Във връзка с човешката аура са се появили доста погрешни мнения и голямо объркване, като истината е била замъг­лена от различните спекулации и теории на някои от авторите по тази тема. В това няма нищо чудно, стига да си спомним, че аурата…

Read More

Йога духът

duhovnostКак да пристъпим към този въпрос, който дори и най-развитите, въплътени в тяло умове на нашето време могат да разберат съвсем слабо? Как може крайното да изрази безкрайното? Духът, седмият принцип на човека, е Божествената Искра, нашето най-ценно наследство от Божествената Сила, лъч от Централното Слънце, Ис­тинският Аз. Думите не могат да го изразят. Нашият ум не може да го разбере. Той е душата на Душата. За да…

Read More

Йога Духовен ум

duhoven umВъпреки че действителното съществуване на Духовния ум се е проявило само в ограничен брой от представителите на човешкия род, има мнозина, които започват да осъзнават едно по-висше „нещо вътре в тях“, което ги води към по-възвишени и благородни мисли, желания, стремежи и дела. А съществува и още по-голям брой хора, които възприемат слабото проблясване на светлината на Духа и въпреки че не я познават, повече или…

Read More

Йога – интелект

Йога интелектКогато интелектът се разгръща, той осветява слабо четвъртия принцип и на-дарява инстинктивния живот с разум. Обикновеното съзнание преминава неусетно в самосъзнание. Преди петият принцип да се очертае ясно, съществото, което притежава добре развитите четири принципа, има страс­ти, но не и разум; емоции, но не и интелект; желания, но не и рационална воля. То е поданикът, очакващ своя владетел, спящият, очакващ магическото докосване на онзи, който е…

Read More

Инстинктивният Ум – Йога мисловни принципи

инстинкти, ум, мисленеТова ниво на мисловна дейност е общо за нас и животните, най-малкото в неговите нисши форми. Това е първото ниво на мисловна дейност в стълбата на еволюцията. Най-нисшите му аспекти са в сферите, в които съзнанието е едва забележимо, и то тръгва от това ниско ниво на стълбата, за да достигне до една много висока степен на съзнание в сравнение с най-нисшите му аспекти;…

Read More