svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Идея на обучението

Новата парадигма на обучението обвързва дейностите по обучение и тренировка с целите на компанията, групата и отделния служител, а успеха на това обучение се измерва с постигнатите цели. Това обаче изисква промяна във възгледите на мениджърите. Обучението не бива да се счита за неизбежен разход. Непрекъснатото обучение на всички служители трябва да стане част от бизнес плана и следва да се счита за основен фактор за успеха на компанията.

Read More

Причини за Интернет – базираното обучение

Непрекъснатото обучение вече (или поне би трябвало да е) е неотменна част от трудоспособния период на всеки човек – това наложи създаването на нови технологии за транспорт на информация до учащите се. В повечето случаи не е възможно провеждането на специализирани курсове, тъй като специалистите по дадена тема са малко, а на всичкото отгоре са географски разпръснати. Интернет-базираното обучение, Възникнало от компютърно базираното обучение, предлага начин за бърз транспорт…

Read More

Електронни общности

Има компании, предлагащи съвършено нови услуги в web. Една от тях е еОгс1е Техните eCircle услуги представляват пощенски списъци или вестници, даващи възможност на всеки да стане редактор на онлайн издание по дадена тема, без да познава техническите детайли, необходими за създаването на такова издание. Всеки член на даден eCircle получавам съобщенията от останалите членове по e-mail или в web, в зависимост от предпочитанията си. Тази услуга е напълно…

Read More

Интернет нюз групи

Интернет нюз групите обслужват виртуалните организации, които трябва да работят заедно, дори когато това е физически невъзможно, било то поради географски или времеви фактори. Технологията на нюз групите е стара и утвърдена – тя максимизира човешкото взаимодействие при минимизиране въздействието на тех­нологиите.

Нюз групите позволяват провеждането на асинхронни срещи и дискусии в Интернет. Те предлагат предимството, че на даден въпрос може да се отговори, когато има време, а…

Read More

Виртуални светове

С надрастване мощта на компютрите стана възможно създаването на виртуални светове В Интернет, където определено триизмерно изображение ви представя, докато разговаряте, преглеждате картини или пазарувате. Виртуалните светове внасят чувство на индивидуалност в web. Вместо да сте предоставени от някакъв си IP адрес, можете да моделирате вашето виртуално изобразен аз и да се представите в човешки (или в извънземен) образ на екраните на останалите.

Тези виртуални изображения освен това…

Read More

Чат стаи

Тъй Като IRC изисква специален софтуерен клиент, който да бъде инсталиран на потребителския компютър, това в известна степен ограничава използването му, особено ако софтуера не поддържа майчиния език на потребителя. Това наложи разработването на нов чат софтуер, който няма тези ограничения и който може да се използва от всеки с web браузър. Въпреки, че В Интернет има HTML-базира-ни чат стаи, болшинството чат системи са базирани на .1а\а.

За…

Read More

Интернет чат

IRC Най-популярният отборен стандарт за провеждане на разговор (чат) в реално време по Интернет е IRC. въпреки, че Instant Messenger и ICQ са много популярни приложения, те са базирани на свои собствени стандарти и протоколи неподдържани от други компании или приложения.

IRC съществува от дълго време като стандарт, позволяващ създаването на многопотребителска,  многоканална чат мрежа.

За да се свържете Към IRC мрежата би е необходим IRC клиент,…

Read More

Търсене в Интернет

Ако не успеете да намерите желаната информация, използвайки познанията от предишната секция, е добре да се обърнете към онлайн услуга, която да намери тази информация вместо Вас. С течение на времето са се наловили три вида такива услуги: директорийни, машини за мета търсене и пълзачи.

Първият пълзач бе създаден през 1993г. и се наричаше World Wide Worm. Той пълзеше от един на друг сайт, индексирайки всички страници и…

Read More

Предаване на файлове

Предаването на файлове (FTP) е важна функция за обмен на информация между компютри (потребители).Съществените разлики спрямо електронната поща са: неограниченост в обема на предаваната информация, докато e-mail подразбира сравнително кратки съобщения; обменът е само между два възела, като подателят получателят на на информация не трябва да бъде адресиран в явен вид; предават се не само текстови файлове, но и файлове с всякакви други формати.

Възникнал като инструмент за…

Read More

Електронна поща

В INTERNET потребителите могат да комуникират помежду си асинхронно или в реално време. Асинхронно означава, че между момента на предаване и момента на приемането му може да има неопределен период от време, като получателят не е задължен да чака получаването на съобщението. Това в известен смисъл е удобно, тъй като получателят може да прочете и отговори в желан от него момент. При обмен в реално време получателят е длъжен…

Read More

Наети линии

Организациите с по-голям брой служители, използващи интернет за web достъп и електронна поща, намират за по-подходящо използването на наета линия. По този начин те си осигуряват постоянна връзка към интернет, а и този тип връзка е по-изгоден икономически при по-голям брой потребители.

Повечето компании започват с 128КЬps наета линия – това е достатъчно като за начало (за етап и малък web трафик), но с течение на времето, потребителите…

Read More

Dial-up връзки

Dial-up (Комутируема) връзката е подходяща за компании със слаба (никаква) web дейност, използващи Интернет за електронна поща и преглед на малко web страници. При този тип връзка за достъп до доставчика на интернет услуги се използва модем и обикновена телефонна линия. Такъв тип достъп се предлага от почти всички доставчици на Интернет услуги. Цената на услугата е различна, но се намира в границите на 30$ месечно и не зависи…

Read More

Избор на ISP

При избора на ISP требва да се съобразявате със следните фактори:

  • Надеждност – Вашият ISP требва да осигурява услугите си в 99.9% от времето на една календарна година;
  • Качество и производителност – не разчитайте само на предоставените от вашия ISP данни. За да прецените качеството на услугите му използвайте данни от трети компании;
  • Техническа поддръжка – постарайте се да си подсигурите най-добрата възможна техническа поддръжка. Считайте вашия доставчик за партньор, с който трябва да…

    Read More

Производителност

Вашият 15Р трябва да предлага възможно най-добрата производителност – както за вашите услуги, така и за връзките към вас от страна на вашите потребители. Не се заблуждавайте от приказките на доставчиците, че разполагат с 155МЬps връзки. Въпреки, че на пръв поглед това е огромна скорост, ако към тях се свържат 10000 пот­ребители, това прави по 0.0155МЬрs или 16КЬрs на човек. Ако в същия момент вие имате 10 потребителя, това…

Read More

Система за имена на домейни

Както вече видяхме, мрежовия слой е отговорен за адресирането на Възлите и начина, по който те са свързани. Всеки възел в интернет има уникален IP адрес. Поради факта, че IP адресите се запомнят трудно. Вместо тях се използват имена на домейни. За повечето хора е по-лесно да се запомни името на домейн www.hp.com, вместо отговарящия на него IP адрес -192.151.11.13. Името на домейн Hp.com има повече от един IP…

Read More

Интернет протоколи

За осъществяване на комуникацията между свързаните към интернет възли са установени специални правила. Тези правила съдържат много функции, групирани в протоколи. Тази фамилия протоколи се нарича ISP или понякога просто я наричат TCP/IP.

Протоколите са базирани на нивата от модела OSI/ISO. По-ниските слоеве от модела изпълняват технически функции, докато средните слоеве се използват от приложения и разчитат на факта, че функциите в по ниските слоеве работят безпроблемно. Протоколите…

Read More

Архитектура на Интернет

По същността си интернет представлява мрежа от компютърни мрежи, които са физически разделени и са свързани помежду си само на определени места. Всяка мрежа, която ще бъде включена в интернет трябва да работи с набор от протоколи за комуникация, известни като интернет протоколи (IP).

Една мрежа се състои от възли и канали, които осигуряват основната комуникационна инфраструктура. Има два типа възли: крайни и междинни. Така наречените крайни възли…

Read More

Как работи Интернет. Интернет инфраструктура

През последните няколко века правителствата играеха важна роля в изграждането и регулирането на транспортната, комуникационната, и енергийната инфраструктура. Движещата сила на технологията бе политиката. Въпреки че тя помогна за преминаване на обществото от селското стопанство към индустрията, се прикри прехода от индустриално към информационно общество. Понастоящем движещата сила на технологията е частния сектор, а правителствата имат все повече и повече проблеми с това да бъдат в крачка с последните…

Read More

История на мрежите и Интернет

Компютърните мрежи са около нас повече от 25 години и в този период те изминаха дълъг път от средство за общуване между няколко хиляди компютърни специалисти до средство за активен обмен на информация между учени, преподаватели, студенти, инженери, лекари, бизнесмени и широк кръг от други специалисти. Процесът на демократизация на обмена на информация по мрежи през последните години е твърде широк. Сега те обхващат не само традиционни възли като…

Read More