svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
CSFBdirect

CSFBdirect има няколко много полезни нововъведения в онлайн услугите, които предлага. Най-важното е възможността, която е предоставена на клиентите им да сравнят техните позиции с някой от индексите като: S&P 500, Nasdaq, DJIA. CSFBdirect доставя изобилие от обучително съдържание на техният сайт почти за всичко свързано с онлайн инвестирането от основните неща до информация за данъците. Фирмата дава на клиентите си изключително изчерпателна информация в собствените си доклади, а…

Read More

Fidelity

Докато повечето хора познават Fidelity като най-голямата компания в областта на взаимните фондове тя разширяваше дейността си в различни области на финансовите услуги . С развитието на технологиите и съответно факта че компанията инвестира в тяхното внедряване и позволява да се задържи на върха и спечели доверието на клиентите си и съответно задоволи очакванията им. Клиентите на Fidelity се различават по отношение на целите си за инвестиране, но благодарение…

Read More

E-Trade

E-Trade извършва услуги като осигурява достъп за своите клиенти до финансовите пазари, инвеститорски анализи, съобщава важни новини бързо и навременно, графики и таблици, пазарни проучвания и анализи и мощни помощни средства за управление на портфолио. Вси4ки тези помощни средства са направени с единствената идея да се помогне на инвеститорите да вземат правилно решение… благодарение на E-Trade и по-важното използвайки точно E-Trade за посредник на това „правилно решение“ . Стремежа на компанията според собствените и твърдения е да…

Read More

Charles Schwab онлайн инвестиране

CS остава на върха на Интернет онлайн инвестирането. Той отново повиши онлайн-предлагането си, с което доказа инвеститорския опит. Например, CS засили образователното съдържание, осигурявайки 2 нови курса, озаглавени „Финансови съвети“ и „Управление на портфолио“. Той помага на своите клиенти да постигнат поставените цели, осигурявайки им прогнозиране посредством графики.

Ключови положения

CS предлага едностранна интеграция на квоти, графики, новости, изследвания и търговия. Дава се възможност за проверка състоянието…

Read More

Онлайн брокери

Допреди няколко години международните борси бяха запазено място изключително за големите финансови играчи, каквито са търговските и инвестиционни банки, застрахователните дружества, пенсионните и хедж фондове. Индивидуалните вложители също можеха да купуват ценни книжа на една или друга компания, но единствено чрез своите обслужващи банки, като забавяния от по няколко часа до няколко дни бяха нещо обичайно. Да не говорим за родните инвеститори, които изобщо не можеха и да си…

Read More

Юрисдикция в Интернет

Интернет създава глобално село без глобални закони, ето защо юрисдикцията в Интернет е много важно нещо. Ако В Интернет се извършва бизнес е важно да се знае този бизнес под юрисдикцията на коя държава се намира.

Ако даден електронен бизнес се намира във Франция, а клиента в Италия или Испания, трябва да се знае чия юрисдикция действа. В реалния свят съществуват множество правила в подкрепа на потребителя -…

Read More

Бизнес в Интернет

Хартиените договори не са идеалната документна форма в глобалното село. Лично аз ги смятам за най-трудната и неудобна форми за бизнес. Договор не може да бъде електронно подписан. Разбира се, това технически е възможно, но няма законов начин, по който подписа да бъде разпознат и признат в случай на възникване на проблем.

Тъй Като Интернет е с международен характер, бизнеса няма национални граници. Примерно, при онлайн офертите, web…

Read More

Цифрови подписи

Освен за криптиране и декриптиране на информацията, криптографията може да се използва и за други неща. Идентифицирането е случай от най-важните области при изграждането на връзки на доверие. Логично е, че може да се има доверие на някой, само ако се знае кой е той. В много случаи идентифицирането се прави чрез подписване па документ. За да бъдат електронните докумемти легални трябва да има механизъм, който да осигурява средство…

Read More

Прилагане на технологиите за криптиране

Ако разгледаме внимателно алгоритмите за криптиране ще видим, че има много и различни типове, и много различни видове нива на сигурност. Някои от тях. като се разбиват много лесно, други като PGP (www.pgp.com) не могат да бъдат разрушавани к рамките на приемливо време. Реално действието им се прекъсва като се използват няколко хиляди компютъра в продължение на няколко хиляди години. Това, което трябва да се има предвид при работа…

Read More

Криптиране на електронна поща

Електронната поща е най-използваното нещо в кибер пространството. Тя се използва много лесно и не изисква нищо освен компютър, връзка към Интернет и елементарна програма за изпращане и получаване на електронна поща. Съдържанието на електронната поща е във форма на обикновен текст и може да се прочете на всяка комютърна система. Простотата на приложението обаче е проблем, защото при предаването му всеки едни компютър по света може да го…

Read More

Налагане на конфиденциалност

В Интернет, конфиденциалността е един от най-важните въпроси. По подразбиране Интернет е незащитена среда, и всеки може да прихваща съобщения, разменяни между две страни. Конфиденциалността на предаваните съобщения може да се обезпечи посредством тяхното криптиране, при което трети лица не могат да ги четат. Все още е възможно прихващането на съобщения, от където следва, че е необходимо да се гарантира, че ключовете не се предават през Интернет като прозрачен…

Read More

Защита на информацията

По подразбиране, комуникациите през Интернет са отворени и неконтролирани. Този факт е в конфликт с нуждите на цифровия бизнес, който изисква конфиденциалност и цялост на транзакциите. Все по-широкото приложение на електронния бизнес поставя на преден план въпроса за сигурността. Новините са пълни с доклади за Интернет сигурността, която е хиперкритична и се засилва убеждението, че Интернет бизнеса е опасен. Сигурността в Интернет прерасна във въпрос, касаещ бизнес стратегията на…

Read More

Lynx

lynx е най-малкия браузър на пазара неговия размер е 500К. Lynx е текстово-базиран браузър. следователно не поддържа изображения, Java, JavaScript, Active X продукта не поддържа дори и мишка. lynx може да извежда само текстова информация.

Въпреки, че това може да изглежда странно, продукта е предназначен да показва само чиста информация. Това е най-бързия браузър на пазара.

Въпреки, че браузъра не поддържа много технологии, той е от съществено…

Read More

Internet Explorer

Internet Explorer е стандартно включен във всяка версия на Windows и се предлага свободно за други платформи (Mac OS, HP-UX, Solaris). Това е една от най-популярните Интернет платформи. Както Netscape Communicator така и Internet Explorer предлага функции, излизащи далеч от представата за слсмсмтарен браузър -примерно   и   двата   продукта   поддържат   възможност   за   активно   доставяне   на  информация в реално време на потребителския компютър. Internet Explorer тясно интегриран с Microsoft Windows. Това…

Read More

Netscape Communicator

Netscape Communicator е може би най-известния браузър в света. Той се предлага за множество платформи и за разлика от Internet Explorer, неговите не-Windows Версии излизат по същото време, както и Windows Версиите – това го прави подходящ за потребители, работещи с множество операционни системи. Netscape Communicaor поддържа всички основни web технологии, но не съвсем спрямо xyeb стандартите. Софтуерът предлага най-добрата поддръжка на Javascript, което не е изненада, тъй като…

Read More

Web стандарти

Много web сайтове не се придържат към web стандартите, дефинирани от организации като W3C и IETF. Някои хора се опитват да приемат преимущество, използвайки собствени стандарти или допълнения към web стандартите в своите страници за създаване на специфичен дизайн, приложение или представяне на информация. За жалост, по-голямата част от web страниците не отговарят на стандартите, единствено защото техния програмист не е спазвал или изобщо не познава съответния стандарт. С…

Read More

Пазар на браузъри

Много е трудно да се каже дали някой браузър е по-добър или по-пред-почитан от другите. Съществуват различни статистики, показващи преимущество на един или друг браузър. Все пак най-общо може да каже, че потребителите на много операционни системи предпочитат Internet Explorer, а използващите Linux(UNIX) – Netscape Navigator). Същото може да се каже и за сайтовете, посветени на определени теми. Все пак, около 90% от web потребителите използват споменатите по-горе браузъри….

Read More

Портални сайтове

Портала представлява www сайт, който е или има за цел да бъде главен начален сайт за потребители, свързващи се към web или за потребители, желаещи да посетят някой присъединен сайт (това е дефиницията от онлайн справочника Whatis (www.whatis.com). Порталите съдържат множество информация под формата на новини, данни, връзки и различни услуги – примерно предлагане на цветя, книги, CD’s, безплатен e-mail и web пространство. Тъй като намирането на желания материал…

Read More

Разходи за обучение

Разходите за обучение и тренировка могат да бъдат редуцирани чрез разработването на програми, обучаващи служителите точно толкова, колкото им е необходимо за извършването на тяхната работа. Това изисква създаването на по-динамични програми, които могат да бъдат адаптирани към нуждите на единичен служител. Примерно, служител който му е необходимо да знае как да печати в мрежа, не бива да бъде учен как да инсталира мрежови принтер. Следователно програмите не трябва…

Read More