Симпозиум във Виена: „Религия и промяна в Източноцентрална и Югоизточна Европа”

От 7 до 9 октомври 2009 г. в австрийската столица се проведе международен научен симпузиум на тема „1989-2009 г.: Религия и промяна в Източноцентрална и Югоизточна Европа”, посветен на 20-годишнината от падането на „желязната завеса”. Той беше организиран от австрийското министерство за европейски и международни въпроси, към което е и дирекцията за вероизповеданията, съвместно с …

Симпозиум във Виена: „Религия и промяна в Източноцентрална и Югоизточна Европа” Read More »