Ameritrade

Ameritrade продължава да прави подобрения по отношение на онлайн инвестирането. Ameritrade е насочила своята стратегия най-вече към инвеститори, които търгуват често с ценни книжа. Фирмата е интегрирала различните функции и възможности в услугата си ОпМопеу. AmeritradePersonal Finance част включва OnMoney акаунт и съвкупност от помощни средства и различни предложения за финансово планиране и изчисления. Основни предимства:

Ameritrade предлага възможността на новите си клиенти да започнат да търгуват веднага след регистрирането си на сайта. Като добавим това към сравнително ниските комисионни, реалновременната информация по отношение на акаунта не е изненадващо защо клиентите на Ameritrade са обикновено тези, които извършват доста често операции. Софтуера е направен по такъв начин, че поръчка може да бъде направена почти от всяка страница на сайта. Това става благодарение на Ameritrade Рго продукт за директен достъп, който стартира преди няколко месеца. Има демо версия с която може да се потренира „на сухо“.

Основни слабости:

Ameritrade за съжаление все още не предоставя достъп до streaming инфо и и някои Nasdaq Level II подобрени я и основно нови функции с които да се привлекат по-сериозните инвеститори, като автоматизиране на портфолио анализа.