American Express Brokerage

American Express Brokerage предлага на клиентите си няколко възможности за това какви ще бъдат взаимоотношенията помежду им . Инвеститорите имат възможност да избират между полудиректен онлайн акаунт, членство което използва целият набор от услуги на компанията включително финансов съветник или комбинация от двете. В допълнение на това АМЕХ предлага на инвеститорите безплатна консултация със съветник за обсъждане на финансовия план на клиента.

Основни предимства:

АМЕХ предлага услугата Personal Portfolio Assistant, която е почти пълен набор от инструменти за финансово планиране . C Personal Portfolio Assistant се помага в анализа на притежаваните от клиентите активи в акаунта им и тяхното разпределение спрямо различни други стандартни стратегии. Това помощно средство е уникално спрямо аналогичните предлагани от конкурентите с възможността за автоматични препратки между притежанията и него докато при другите подобни трябва ръчно потвърждение. АМЕХ предлагат различни изследвания и анализи като освен собствените се предлагат и тези на Standard&Poor’s и WR Hambrecht

Основни слабости:

Слабата интеграция между акаунта и пазарната информация относно котировки. Просто липсва пълна реалновременна информация, което би отблъснало тези инвеститори, които активно извършват транзакции.