767 души са потърсили закрила в България от началото на 2009 г.

nasilie767 души от началото на годината са поискали статут на бежанец в България, като 50 от тях са го получили, а 102-а са в процедура. Това сочат данните от годишния доклад „Да бъдеш бежанец„, изнесени по случай Международния ден за правата на човека от Представителството на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) в България.

Сред основните проблеми на бежанците у нас, които са главно от ИракАфганистан,Централна и Южна АфрикаПалестина, са, че често те са задържани продължително в дома за временно настаняване на чужденци в Бусманци. „По закон това не е редно, а би трябвало, след като човекът се идентифицира като бежанец, да бъде настанен в някой от приемателните центрове на Държавната агенция за бежанци. Друг проблем са битовите условия в тези центрове, но има голям прогрес от миналата година досега – сградите вече са санирани, сменени са дограмите, подменя се обзавеждането“, обясниТатяна Вълчанова, координатор в ВКБООН.

Месечната помощ, която получава един бежанец, е равна на сумата, която се предоставя на социално слабите български граждани, която през 2008 г. е била 55 лева на месец, а през 2009 г. е 65 лева месечно./dariknews/