6 млн. лв. за ветеринарните лекари

Министър-председателят Бойко Борисов, вицепремиера Симеон Дянков и министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов се договориха да бъдат осигурени 6 милиона лева на ветеринарните лекари по рамковото споразумение с тях за 2009 година. Изплащането на средствата ще започне незабавно след постъпването им по сметките на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), обяви министър Найденов. Парите са за периода от юли до декември 2009 година, като са предназначени за частно-практикуващите ветеринарни лекари. Съгласно това споразумение те имат договорен ангажимент да изпълняват държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидация на болестите по животните и поддържане на здравния им статус.

С тези средства окончателно се изплащат договорените суми, които министерството и неговите структури дължат на частно-практикуващите ветеринарни лекари за настоящата година. Още в началото на годината стана ясно, че договорът е бил сключен през предходния мандат без осигурен и заложен в бюджета ресурс. Един от първите ангажименти на министър Найденов при встъпването му в длъжност бе да осигури необходимите тогава 7 млн. лева, които бяха изплатени на ветеринарните лекари за първата половина от годината.