54 МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТА ЩЕ СА ГОТОВИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

lekarstva54 медицински стандарта ще бъдат готови до края на тази година. В момента са приети 31 стандарта, до края на декември министърът на здравеопазването ще утвърди още 23. С тях ще се покрият всички основни специалности в страната като кардиология, неврохирургия, кардиохиругия, педиатрия, гастроентерология. По този начин през следващата година медицинските стандарти ще започнат да изпълняват функцията си на инструмент за повишаване на качеството на здравните услуги. Те ще залегнат като изискване за сключване на договор със здравната каса. Стандартите задават нормативните изисквания за качеството на медицинската помощ и възможностите за защита на правата на пациентите. Те се състоят от задължителни изисквания, които осигуряват минималния обем на извършваните дейности от едно лечебно заведение, броя на специалистите в него, апаратурата и структурите, които трябва да има, за да гарантира качествени услуги за пациентите. Освен това в стандартите има допълнителни изисквания, които дават пътя за развитие на клиниките и въвеждането на нови технологии в тях. Тези правила са съобразени със световните изисквания в медицината и се изготвят от най-добрите експертите в съответните специалности.

Занапред остава да се изготвят още около 20 стандарта. Те обаче са за високотехнологични дейности, които не се заплащат от здравната каса. Сред тях са специалности като авиационна и спортна медицина или съдебна психиатрия.