50 проекта на стойност 500 хил. лв. са платени по мярка „Агроекология” вчера

До момента платените проекти по мярка „Агроекология” са 170 за над 1 млн. и 100 хил. лв., от които по 50 плащания на стойност 500 хил. лв. са наредени вчера. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров на проведената среща с представители на българската Асоциация „Биопродукти“.

Предстои, след празниците по 30 проекта, по които няма констатирани проблеми с документацията, да бъдат извършени плащания. На 56 бенефициенти са изпратени писма за предоставяне на допълнителни документи, а за всички останали има констатирани несъответствия, които са в процес на отстраняване.

По време на срещата бяха предоставени уникалните регистрационни номера /УРН/ на списък с производители на биологично земеделие и в реално време експерти от ДФ „Земеделие” провериха движението по техните проекти. Зам.-министър Димитров пое ангажимент в най-кратки срокове да се решат натрупаните проблеми и поиска всички искания да бъдат изпратени писмено, за да се вземат необходимите мерки за опростяване на процедурите и повишаване на интереса по мярка „Агроекология” от Програмата за развитие на селските райони.