4629 бездетни жени са получили финансиране и са подпомогнати за започване на ин витро процедури

7300 бездетни двойки са подали заявления за организационно и финансово подпомагане във Фонда за асистирана репродукция от неговото създаване на 1.04.2009 г. Фондът и Обществения съвет към  него са разгледали над 6930 заявления. На 4629 жени  връчени  заповеди за организационно и финансово подпомагане и те са насочени към клиниките за започване на процедури по ин витро. Всеки ин витро опит се финансира с до 5000 лв. за самата процедура и за необходимите лекарства. Фондът финансира до 3 ин витро опита за една жена. Досега Фонд „Асистирана репродукция има сключени договори със 17 медицински центъра. Договори с фонда могат да подпишат и всички медицински центрове, които имат акредитация от МЗ и разрешително за дейността асистирана репродукция.

Фондът продължава ежедневно да приема заявления и да връчва заповеди за начало на процедури. След като бъдат приети, документите се обработват, като се следи за тяхната административно-техническа изрядност преди да бъдат разгледани от Обществения съвет. Съветът се състои от 7 души, определени с решение на МС.