4 бона глоба за укрити осигуровки

pari3Сега санкцията е до 2 бона. За самоосигуряващите се глобата се вдига 10 пъти. При повторно нарушение глобите ще се удвояват, решиха още депутатите. Фирмите могат да бъдат наказани и с имуществена санкция от 4000 до 8000 лв., която при нов гаф става от 10 000 до 15 000 лв. Хората, които се осигуряват сами и не си платят вноските за повече от 3 месеца, ще плащат глоба от 500 до 1000 лв. Повторното им нарушение ще води до 1000-3000 лв. наказание. Досега санкцията беше от 50 до 100 лв. Всеки, който не подаде декларация за здравно осигуряване, ще се бърка с 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв. За повторно и за всяко следващо неспазване на разпоредбите глобата е 2000 лв. Имуществената санкция  за еднолични търговци е 2000 лв., а за фирми 8000 лв.

в-к Стандарт