34 сигнала бяха получени в МИЕТ по време на тематичната приемна, посветена на правата на потребителите

Общо 34 души посетиха тематичната приемна на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, посветена на правата на потребителите. Събитието бе организирано съвместно от МИЕТ и Комисията за защита на потребителите по повод 15 март – Световния ден за защита на потребителите. То бе първата от поредицата тематични приемни, които организира ведомството като част от стратегията си за прозрачна и ефективна комуникация с гражданите.

Сигналите бяха свързани основно с работата на „Топлофикация София“ и електроразпределителните дружества. В приемната бяха получени и оплаквания за закупени некачествени стоки. На всички поставени проблеми отговаряха експерти от МИЕТ и от КЗП.

Защитата на потребителите е една от приоритетните политики в работата на МИЕТ. Експерти от министерството разработват пакет от мерки и нормативни актове, които да повишат ефективността на потребителската защита и информираността на хората за техните потребителски права, каза на пресконференция по повод Световния ден на потребителите министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Той припомни, че през февруари беше приет от парламента Закон за потребителския кредит, който въвежда задължителни елементи към рекламата на заемите и регламентира възможността клиентът да се откаже от договора в рамките на 14 дни от сключването му. Вече е одобрен от парламента и Законът за дейностите по предоставяне на услуги, който регламентира създаването на единно звено за контакт на доставчиците на услуги с администрацията. По думите на министър Трайков предстоят също и промени в Закона за защита на потребителите, с които ще се въведат в българското законодателство изискванията на европейската директива за защита на потребителите при договори за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна. Измененията ще въведат задължителни елементи на преддоговорна информация за клиентите, както и ще регламентират възможността клиентът да се откаже от договора в рамките на 14 дни от сключването му.

Приемната на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма работи всеки понеделник от 10 до 14 часа. В нея граждани и фирми могат да подават сигнали, които се отнасят до трите ресора от работата на ведомството – икономика, енергетика и туризъм.