319 години от изобретяването на кларнетът

Йохан Кристоф Денер изобретява кларнетът на тази дата в 1690 г. Инструментът е изобретен в Нюрнберг, Германия. Музикалният инструмент се състои от цилиндрична дървена тръба и е наследник на по-стар инструмент, наречен “шалюмо”, първият истински единичен дървен духов инструмент. Йохан Кристоф Денер заедно с помощта на сина си Якоб подобряват този инструмент, като добавят два ключа и увеличават диапазона му с повече от две октави. Също добавят елемент за уста и подобряват края на инструмента, като по този начин създават съвременния кларнет. През 1843 г. кларнетът е допълнително подобрен, когато Клозе прилага флейтови ключове в кларнет. Моцарт е първият композитор, който ползва кларнета в симфония./агенция Фокус/