3 декември – ден на отворените врати за хора с увреждания

ministerstvo na sportaПо повод Трети декември – Международния ден на хората с увреждания, Столична община организира кампания: „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”, в партньорство с

Министерски съвет,

Министерството на вътрешните работи,

Министерството на външните работи,

Министерството на финансите,

Министерството на регионалното развитие и благоустройството,

Министерството на труда и социалната политика,

Министерството на отбраната,

Министерството на правосъдието,

Министерството на образованието, младежта и науката,

Министерството на здравеопазването,

Министерството на културата,

Министерството на околната среда и водите,

Министерството на земеделието и храните,

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и

Министерството на физическото възпитание и спорта.

Целта на кампанията е да се насърчава една по-открита и ефективна политика към хората с увреждания, която да доведе до положителна промяна в начина им на живот и същевременно да убеди обществеността в ползите от пълноценната интеграция на хората с увреждания във всяка област на политическия, културния и социалния живот на страната.

Свободният прием ще бъде на 03.12.2009 г. от 10 до 14 часа. Всички граждани с увреждания, които желаят да посетят Столична община,  Министерски съвет или определено министерство, е необходимо да заявят своето намерение до 01 декември 2009 г. включително, на телефони: 8035 900, 8035 912 и 8035 922 или на e-mail: dlundzhova@sofia.bg, Дирекция „Социални дейности” при Столична община.

За трудноподвижните лица ще бъде осигурен транспорт след предварително заявено желание от тяхна страна. За целта е необходимо да се обадят на телефони:

080020720 –  дирекция „Логистика” при Столична община

0896752720; 9486016 – „Лозана” ЕАД

Желаещите да посетят Министерството на физическото възпитание и спорта могат да го направят директно на тел.02/9300 656