27 сгради ще бъдат обновени по проект, изпълняван съвместно между МРРБ и Програмата на ООН за развитие

През април 2010 г. трябва да бъдат преведени 5 млн. лв. за довършване на обновяването на 27 сгради по проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, изпълняван съвместно от МРРБ и Програмата на ООН за развитие. Това каза днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев при посещението на обновения по проекта блок № 8 в ж.к. „Дианабад”. След завършването на тези сгради, общият брой на изпълнените обекти по демонстрационния проект ще стане 57.

Друга възможност за собствениците в многофамилни жилищни сгради да обновят своите жилища през 2011 г. ще бъдат около 40 млн. евро по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. С тези средства могат да бъдат реновирани още около 500 – 600 сгради.

Министър Плевнелиев посочи, че се реализира икономия от между 40% и 60% от средствата, които собствениците са плащали за отопление, след извършените обновителни дейности по техните жилища. Така едно семейство може да спести до около 1 400 лв. на година (120 лв. на месец) и за кратък период от време да си възвърне направената инвестиция за реновиране на сградата.

Предвижда се намаляване на исканото мнозинство за сдружаване на собствениците на многофамилни жилищни сгради с цел тяхното обновяване, за да бъде улеснен този процес, каза още министър Плевнелиев. Той поясни, че изискваното от Закона за управление на етажната собственост съгласие на 100% от собствениците е неработещо. По тази причина ще бъдат предприети действия за намаляването му на 66% или 75% от собствениците, което да улесни кандидатстването за финансиране по еврофондовете.

Промените, които ще бъдат предложени в закона, ще предвиждат още възможност за създаване на общински фондове за обновяване, които да бъдат създавани с решение на общинските съвети. Средствата в тези фондове ще се събират от отчисления, например данък сгради, и ще бъдат изразходвани по правилата на Националната програма за обновяване на жилищните сгради в Република България.