256 години от смъртта на ирландския философ Джордж Бъркли

Джордж Бъркли – ирландски философ, привърженик на идеалистическата школа умира на тази дата в 1753 г. Според неговата теория за “субективния идеализъм” или “имматериализма” човек може да знае директно единствено усещанията и идеите за предметите, но не и абстракции като “материя” например. Най-значителните му философски произведения са: „Опит за нова теория на зрението“ (1709 г.), „Трактат върху принципите на човешкото знание“ (1710 г.), „Три диалога между Хилас и Филонус“ (1713 г.) и др./агенция Фокус/