21 СА ОТЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

programaЗам.-министър Светлана Ломева участва в Първата валоризационна конференция на програма „Учене през целия живот”. Форумът отбеляза и 10-годишнината от създаването на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Поздравявам ви, че успяхте да се утвърдите като национална агенция с висока степен на усвояемост на европейските средства. С ваша помощ хиляди български ученици, учители, студенти и преподаватели реализираха  образователни проекти на национално и европейско ниво, каза Светлана Ломева.

Зам.-министър Ломева връчи сертификатите за качествено изпълнение на проекти за 2007 г. по европейските програми „Леонардо да Винчи” и „Коменски”.