178 граждани са подали днес заявления за подмяна на документи за самоличност в столичните РУМВР

Обобщена информация от групите “Български документи за самоличност” в РУ “Полиция”- СДВР

178 граждани са подали днес заявления за подмяна на документи за самоличност в в осем от деветте районни управления на МВР. В едно районно управление – Седмо не е имало желаещи да получат нови документи. Обобщената информация е от групите “Български документи за самоличност” в РУ “Полиция”- СДВР към 16 часа. По РУМВР те се разпределят както следва:
Първо РУМВР- 35
Второ РУМВР – 18
Трето РУМВР – 20
Четвърто РУМВР – 33
Пето РУМВР – 8
Шесто РУМВР – 20
Осмо РУМВР – 8
Девето РУМВР – 36