12 акта съставиха експертите от РИОСВ-Бургас през декември

Дванадесет акта съставиха експертите от РИОСВ-Бургас през месец декември в резултат на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Проверени са 67 обекта и са дадени 16 предписания за отстраняване на установени нередности
Заради неизпълнение на условия в комплексните разрешителни са съставени актове на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Авес 94“, един акт е съставен на едноличен търговец по Закона за водите за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения. И през този месец бяха установени нарушители, навлизащи в резерват Ропотамо с автомобили. Три са актовете, съставени на физически лица, извършвали незаконен улов на пойни птици край Меден рудник. При проверката бяха иззети заложените от тях мрежи, кафези и птици, използвани като примамки. Заради нередности при заплащането на продуктова такса за пускани на пазара опаковки и опаковани стоки са глобени две фирми. Акт е съставен по Закона за управление на отпадъците и на едноличен търговец за извършване на дейности по третиране на отпадъци без разрешително.
Единадесет са издадените наказателни постановления с общ размер на сумите 7 200 лева. 9 140 лева са постъпленията от текущи месечни санкции. Заради многократно превишение на нормите за качество на заустваните отпадъчни води, по предложение на РИОСВ, министър Караджова наложи текуща месечна санкция на „ВиК“ ЕАД за обект ПСОВ „Равда – Слънчев бряг“ в размер на 78 хиляди лева, считано от 26.08.2009 г.
През изминалия месец на зеления телефон са получени само два сигнала от граждани./Агенция „КРОСС“/