11 800 заявления за нови лични документи са приети днес

Към 16 часа през първия ден от старта на новата система за издаване на български документи за самоличност, в страната са приети 11 800 заявления от граждани, 7400 от тях са преминали и през биометричните  станции. Само за първия час на гишетата в страната са обработени  повече от 900 заявления.
В следващите няколко дни са възможни кратки технически прекъсвания и известно забавяне в обслужването на гражданите поради синхронизиране на системата. Технически екипи от МВР са в готовност за реагиране при необходимост от отстраняване на възникнали затруднения.
Отново напомняме: подмяната на личните документи не е задължителна;   срокът на валидност на документите от стария тип е удължен с 6 месеца – за лични карти и шофьорски книжки именно за да се избегне струпването на хора през първите дни от издаването на новите лични документи.