11 750 заявления от граждани за издаване на нови документи за самоличност са приети до 16 часа днес

Към 16 часа днес в страната са приети 11 750 заявления от граждани за издаване на документи за самоличност. На 8 200 от тях са взети и биометрични данни. Първият ден от старта на новата система за издаване на български лични документи е приключил с 14 000 обработени заявления, от които – 9 000 с биометрия.
Отново напомняме: подмяната на личните документи не е задължителна;  срокът на валидност на документите от стария тип е удължен с 6 месеца – за лични карти и шофьорски книжки именно за да се избегне струпването на хора през първите дни от издаването на новите лични документи.