Юрген Бишоф: Тръгвам си с тъга от България, защото бях щастлив да работим заедно

На официална церемония днес заместник – министър Веселин Вучков връчи на германския гост кортик на МВР. Високото отличие е за цялостен принос в изграждането и модернизирането на Гранична полиция на Р България

На тържествената церемония присъстваха директорът на ГД “Гранична полиция” Захарин Пенов, представители на дирекцията, директорът на дирекция “Международни проекти” Иван Шаренков.
От името на министър Цветан Цветанов, зам-министър Веселин Вучков сърдечно благодари на г-н Юрген Бишоф за неоценимата подкрепа и личния му принос в изграждането на модерна гранична полиция на Р България и връчи на госта високото отличие –кортик на МВР.
В приветствието си директорът на “Международни проекти” посочи най-значимите измерители, постигнати от дългогодишното и ползотворно сътрудничество с Германската федерална полиция – изграждането на Контактно бюро в Гюргево, Координационен център в Бургас, Съвместен център на българо-гръцката граница, концепция за въздушно наблюдение на границата, център за обучение на гранични полицаи в Пазарджик. Изброеното дотук е само част от постигнатите стъпки в рамките на изпълнението на проекта между Главна дирекция “Гранична полиция” и Федералната полиция на Германия «Подобряване капацитета на българската гранична полиция за пълно прилагане на Шенгенското законодателство», допълни г-н Шаренков.
Тръгвам си с тъга от България, защото бях щастлив да работим заедно, заяви Юрген Бишоф. Германският гост благодари на българските си приятели за това, че те са били част от неговия професионален живот и пожела успех на България по пътя, който е поела – присъединяване към Шенгенското пространство.

Съвместната дейност стартира през 1999 г. в рамките на първите проекти по Програма ФАР. Те се реализираха на базата на добре балансирана стратегия за институционално изграждане на Гранична полиция и инвестиции. В рамките на последователните осем партньорски проекти с Федералната полиция на Германия българската гранична полиция проведе цялостна реформа,  довела до превръщането й в модерна гранично-полицейска структура, отговаряща на стандартите на ЕС.

Туининг проектите по програма ФАР, реализирани между Главна дирекция “Гранична полиция” и Федералната полиция на Германия:

• “Институционално укрепване на българската гранична полиция”
•  “Създаването на функциониращ модерен Център за обучение и квалификация за българската гранична полиция”
• “По-нататъшно укрепване на управлението и контрола на бъдещите външни граници на ЕС (синя граница)”
• “Изготвяне и прилагане на нова нормативна уредба в съответствие с Шенгенското право, допълване на нормативната уредба в областта на интегрирания граничен контрол и методическа и техническа помощ за изграждане на регионалeн център за практическо обучение и квалификация на “синя” граница”
• “Развитие на интегрираното гранично управление и въвеждане на компенсиращи мерки на вътрешните граници на ЕС”
• “Въвеждане на най-добрите практики на ЕС за сигурност на пристанищата и опазване на обществения ред”
• “По-нататъшно укрепване на изискванията на ЕС в областта на летищната сигурност”
•”Подобряване на капацитета на българската гранична полиция за пълно прилагане на Шенгенското законодателство”