Щатната численост на МВР намалява с 3000 бройки

Общата численост на служителите в Министерството на вътрешните работи намалява от 61 170 на 58 170 щатни бройки. Промяната беше утвърдена на днешното правителствено заседание с изменение в Правилника за прилагане на Закона за МВР. Оптимизацията е част от мерките на кабинета за намаляване на разходите в публичната сфера.

Числеността на държавните служители с висше и със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение, ще се определя със заповед на министъра на вътрешните работи, която се обнародва в „Държавен вестник”.

Около 55 000 са сега заетите щатни бройки в МВР, съобщи на пресконференция заместник-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков. От 30 708 места в полицията назначените са 26 861. Това прави 352 полицаи на 100 000 души население. Ако щатът на полицията е пълен, ще се падат по 402-ма служители на 100 хиляди души население, което отговаря на средното ниво в държавите от Европейския съюз, посочи заместник-министърът и цитира данни от Франция, Испания и Германия, напълно съотносими към българските.

Числеността на ведомството Веселин Вучков обясни с това, че в системата на ведомството са и много служби, които в други държави са самостоятелни или общински – пожарна, гражданска защита, гранична полиция и т. н. По мнението му, обаче, изваждането им от системата не гарантира, че щатовете ще намалеят. Той припомни, че със закриването на министерствата на извънредните ситуации и на държавната администрация и административната реформа в края м. юли 2009 г. МВР е поело голяма част от техните служители без да увеличава щата си. Това вътрешно компенсиране, заедно с направените съкращения във ведомството през последните две години, реално е намалило числеността на служителите с 12 процента.