Чхунчхон, Тегу

Чхунчхон – намира се на северната централна част на Република Корея . В индустриално отношение градът е известен с добре развитата си вълненотекстилна промишленост . За туристите обаче той е интересен с друго . Разположен е в живописна хълмиста местност в обкръжението от цяла система изкуствени езера . По тази причина често пъти този град е наричан „Далекоизточната Венеция”.

Тегу е трети по големина град в страната . Той е разположен в хълмистата местност на брега на река Кимхо , приток на река Нактонган . Тегу е известен със своите обширни паркове , пазещи развалините на много древни дворци и храмове . Градът е красив и благоустроен с мощна индустрия и е известен като най-големия център на текстилното производство .