Чат стаи

Тъй Като IRC изисква специален софтуерен клиент, който да бъде инсталиран на потребителския компютър, това в известна степен ограничава използването му, особено ако софтуера не поддържа майчиния език на потребителя. Това наложи разработването на нов чат софтуер, който няма тези ограничения и който може да се използва от всеки с web браузър. Въпреки, че В Интернет има HTML-базира-ни чат стаи, болшинството чат системи са базирани на .1а\а.

За целта се използват .Java аплети. Зареждането на аплетите се извършва заедно с HTML. страницата. Като аплета може да сдържа инструкции за използване и реклама. След стартирането му, аплета се свързва към сьрвъра и осъществява комуникация с останалите потребители в канала. Gallery-net. примерно използва Java аплети за да даде възможност на потребителите си да участват в разговор, докато разглеждат сайта им. Това позволява на посетителите да обменят идеи, e-mail адреси, новини и всичко, което пожелаят

Съществуват два типа канали:

ръководени неръководени.

При ръководените канали е необходимо разрешение от оператора за участие в разговора, а при неръководените – не. Неръководените канали са по-разпространени и по-добре приемани от потребителите. Ръководените канали се използват за по-специални цели – примерно пресконференции, при които не е удачно всеки да говори по едно и също време. Тези типове канали се отнасят не само за .java стаите, но и за цялата чат технология.