Хипноза при лечение на зъбите

Тя може да се приложи като средство за унищожаване на болката в зъбите и венците. Може да замести приложе­нието на вредните наркотични средства и да предизвика анестезия по естествен път. Властта над болката е дадена на всяко човешко същество и приложението на наркотични­те средства е насилствено разрушаване на законите на при­родата.

Лекарят е длъжен по най-обикновен начин да внуши на пациента си, че няма да изпитва при операцията никаква болка, стига да следва точно указанията му. Лекарят може да каже например: „Докато движа ръката си пред лицето ви, вие ще държите устата си отворена и няма да я затваряте, докато не ви кажа. Няма да чувствате нито болка, ни­то неприятни усещания, нито нервност, докато иравя плом­бата ви. Ще правите всичко, което поискам от вас, но без да се събуждате. След като операцията свърши, вие няма да сн спомняте нищо.“ В света вече има достатъчно лекари, конто си помагат с хипноза в своята работа.