Характер на зодия Риби

Хората, родени под тои знак, са със слаба воля, меки и отстъпчиви, които често се поддават на чуждо влияние. Риби са твърде чувствителни, но и търпеливи, за да могат да следват великите, които имат силна воля. По тази причина, те рядко могат да проявят собственото си „аз“.
Родените под знака Риби, имат големи способности към изкуството и музиката. Проявяват склонност към мистицизма.
Но преди всичко, това са хора многостранни, владеещи живо въображение и мечтателност.
Често по време на младостта си, те леко се отклоняват от морала и не внушават доверие: „служат и на нашите, и на вашите“.
Риби проявяват склонност към красотата и естетиката и чрез това намират удовлетворение за многото години разочарования през живота им.
Те са особено религиозно настроени.
За тях е много важно следното предупреждение: „Не се докосвайте до отрова и наркотици – това е много опасно за Вас!“
По принцип, те притежават малко страхлив и несигурен характер. Въпреки спокойната си външност, са раздирани от противоречия, яс-новидски сънища, емоции, безпорядък и големи борби, заради което често изглеждат печални и уморени. Те са символ на човешката обич и на самоотрицанието, достигащо понякога до саможертва. Сложен и противоречив е характерът им – хора на хилядите страхове, на бурите, на всекидневните драми по повод на дреболии и на вечната нерешителност. Липсват им сили да реализират вдъхновението си.
Чувствителни, меки, скептични, но със силна интуиция и предчувствие, те са дълбоко проницателни и от думите им лъха вдъхновение. Понякога буквално предизвикват бъдещето. Могат да се изразяват по особен, неповторим начин, типичен само за тях. Притежават склонност към поетичност. Те са гостоприемни и великодушни, сантиментални и сърдечни, искрени и оптимистични. Обичат правото и правдата, мирното разбирателство и изпитват удоволствие, когато дават, филантропи са. Понеже често им липсва здрав разум, те рискуват да бъдат ограбени от близките си. Освен това, те са отлични медиуми. Фатализмът им може да бъде отрицателен фактор, който да парализира волята им. Нужна им е самодисциплина, за да превъзмогнат склонността си към саморазрушение. Имат добра памет и с лекота учат езици. Между тях се срещат прекрасни живописци като Реноар и скулптори като Микеланжело.