Характер на Водолей

Характерът на Водолей е оригинален, изобретателен и с идеалис-тични наклонности. Хората от този знак са сърдечни, но и своенрав­ни, излизащи от общоприетите рамки. Те са ексцентричен тип, затова изразяват своя особен вкус някак своеволно, вървят към целта по свой собствен път.
Сред тях има много чудаци и мечтатели. Те са човеколюбиви и предани в дружбата. Притежават добри делови и душевни качества, образованост, разсъдителност и логическо мислене. Водолей добре познават хората, но в повечето случаи са несдържани и склонни към внезапни промени. Техният жив ум ги кара бързо да се въодушевя­ват.
Те имат чувствителността на гадателя и ясновидеца.
Живеещи в тъмни спомени и меланхолична носталгия, тези хора носят със себе си страсти към духовните и научните изследвания. Ду­хът им е осеян с поезия. Съдбата им може да бъде трагична. Свобо­да на духа, интелигентност, разпилени обаче от една свръхестествена интуиция, една изменчивост на убеждения и чувства, които поняко­га правят поведението им необяснимо. Водолей разбира другите ин­туитивно, той знае това, което другите очакват, мислят, което са.
Това ги прави безкрайно обичани, но това е и катастрофално, за­щото Водолей не може и не иска да отиде по-далеч от това. Остава с едно горчиво съжаление за необикновено щастие, загубено, преди да бъде изживяно. Те живеят с бъдещето. Искат от живота индиви­дуализъм, свобода на духа – без думи и ограничения, основани вър­ху личен морал и отговорност. Умеят да дадат път на своята мисъл. Имат слабост към сензационното, неочакваното, обичат нови опити. Хипнотизират ги загадките и мистериите. Водолей е отличен теоре­тик и практик. Понякога при тези хора забелязват периоди на леност, макар че успяват да свършат за кратко време това, което другите би­ха свършили за седмица. Резервирани, самозадоволяващи се, те ряд­ко карат другите да вършат това, което могат да направят сами. Разчитат на себе си. По-ниско стоящите представители на този знак са странни утописти, бунтари, ексцентрици, егоисти, запалянковци, които имат широк поглед върху нещата, съсредоточени са. Семейно­то положение на Водолей се обърква по вина на майка му. Той се от­деля от родителите си, макар че отношенията им остават добри. Ловки шофьори са, но на моменти прекаляват и само интуицията може да ги спаси. Влекат ги механичните спорове.