Участие на министър Младенов в Националната лидерска конференция на Лигата срещу поругаването

Министър Младенов беше гост на откриването на 2 май във Вашингтон на Националната лидерска конференция на Лигата срещу поругаването (Anti-Defamation League) – една от най-значимите организации на еврейската общност в САЩ. В изказването си пред гостите на събитието той подчерта силните връзки между България  и Лигата срещу поругаването, основани на споделени ценности като толерантност и зачитане на правата на човека.

Министър Младенов посочи, че спасяването на българските евреи през Втората световна война – акт не на геройство, а нормална проява на човечност – е резултат от общите усилия на българските институции, Българската православна църква и най-вече на българските граждани. Той отбеляза заслугите на Димитър Пешев, заместник-председател на Народното събрание, за спасяването на българските евреи.

Министър Младенов изрази загриженост относно тенденцията на нарастване на актовете на антисемитизъм в Европа и посочи, че трябва да се следва политика на нулева търпимост към всички форми на антисемитизъм. Трябва да имаме предвид, че не всяка критика към Израел е проява на антисемитизъм, но непропорционалната критика и демонизирането на страната предизвикват исторически сравнения.

Министър Младенов подчерта заинтересоваността на България от мир и стабилност в Близкия изток и ангажимента на страната към укрепване на партньорството с държавите от региона. Той се спря на заплахата от Иран, поради ядрената програма на държавата, призивите за унищожаване на Израел и нарушенията на правата на човека.