Търсене в Интернет

Ако не успеете да намерите желаната информация, използвайки познанията от предишната секция, е добре да се обърнете към онлайн услуга, която да намери тази информация вместо Вас. С течение на времето са се наловили три вида такива услуги: директорийни, машини за мета търсене и пълзачи.

Първият пълзач бе създаден през 1993г. и се наричаше World Wide Worm. Той пълзеше от един на друг сайт, индексирайки всички страници и съхранявайки съдържанието на тези страници в огромна база данни. Пълзачите или паяците посещават дадена web страница, прочитат я, след това тръгват по връзките към другите страници в сайта и дори следват връзките към други сайтове. Всичко, което бъде намерено се съхранява в база данни към която потребителите на услугата могат да отправят заявки за търсене. Преимуществото на web пълзачите е, че те притежават огромна база данни, съхраняваща в индексиран вид почти цялата световна мрежа. Недостатъкът е, че в отговор на запитване ще се получат хиляди web страници.

Web директориите работят по по-различен начин. Те поддържат информация във вид на структурирано дърво. Информацията в това дърво се въвежда или от у/еЬтаАег, желаещ да анонсира своя нов web сайт, или от този, поддържащ дървото. Тези директори позволяват въвеждането на адрес (URL) и описание на сайта (директори позволяващ въвеждането на информация от хуеЬтаАег обикновено съдържат не особено точна информация).

Влизането в повечето web директори е комбинация от късмет и качество. Въпреки, че почти всеки може да пожелае да включи там дадена web страница, няма никаква гаранция, че тази страница ще бъде включена. Някои директори изискват заплащане за включване на страница, което в повечето случаи е напълно неприемливо.

Някои пълзачи поддържат и връзка към директория ако вашия сайт се намира в директорията, неговия ранг обикновено ще е по-висок тъй като сайта вече е прекласифициран. Повечето директори работят съвместно с пълзачи, така че потребителя да може да получи информация, дори ако директорията не успее да намери такава

Машините за мета търсене не поддържат база данни с URL и описания. Вместо това, те поддържат база данни с машини за търсене. Ако се въведе ключова дума в машина за мета търсене, тя ще изпрати заявки към всички директори и пълзачи от своята база данни. Усъвършенстваните машини за мета търсене могат да открият дублиращи се URL. върнати като резултат от различните машини за търсене и да представят единичен резултат на потребителя.